Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 12.04.2017  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze uzyskał o raz kolejny certyfikat zaświadczający o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009. Audit poprzedzający nadanie certyfikatu został przeprowadzony przez niezależną, akredytowaną jednostkę i miał za zadanie potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001:2009, w zakresie: Lecznictwo szpitalne, AOS , ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

ISO wreczenieCzym jest norma ISO? ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stowarzyszenia, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną. Czuwa ona nad standaryzacją czyli ujednoliceniem  różnych dziedzin życia między innymi działalności szpitali. Europejskie doświadczenia potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych w placówkach, które spełniają wymogi ISO 9001 jest wyższy niż w pozostałych.

Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w naszym Szpitalu pozwoliło  na  kontrolowanie jakości oferowanych  usług, co skutkuje systematycznym podwyższeniem poziomu jakości diagnozowania, leczenia i pielęgnacji pacjenta. Jak pokazał ostatni audit dobra organizacja pracy wysoko wyszkolona kadra pracowników, systematyczna poprawa infrastruktury Szpitala, stałe unowocześnianie sprzętu medycznego przyczynia się do poprawy jakości udzielanych świadczeń i zwiększania zadowolenia pacjenta.

 

 

ISO wreczenie2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO wreczenie3