Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 16.05.2017 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze odbyło się szkolenie w zakresie "Diagnostyka i różnicowanie chorób śródmiąższowych przebiegających z włóknieniem". Szkolenie prowadził dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski ze Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barliockiego w Łodzi – Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc z wieloletnią praktyką z zakresu leczenia chorób płuc. W szkoleniu licznie uczestniczyli medyczni pracownicy szpitala.

004Choroby śródmiąższowe płuc to zróżnicowana grupa schorzeń układu oddechowego, charakteryzująca się występowaniem zmian patologicznych w obrębie tkanki śródmiąższowej płuc, często prowadząc do włóknienia. Zmiany chorobowe nierzadko rozprzestrzeniają się również na naczynia płucne i obejmują światło oskrzelików i pęcherzyków płucnych. W fazie nieodwracalnej rozwoju chorób śródmiąższowych płuc mnożenie się komórek tkanki łącznej – tzw. fibroblastów i nadmierne wytwarzanie przez te komórki kolagenu może w konsekwencji doprowadzić do rozwoju zwłóknienia płuc, które stanowi zejście procesu zapalnego.