Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Lider Nowoczesnej Płynoterapii".

Celem konkursu było podniesienie świadomości pacjentów oraz środowiska medycznego na temat wagi terapii płynowej, która ma powszechne zastosowanie wśród osób hospitalizowanych oraz wyłonienie placówek medycznych, które dbają o bezpieczeństwo płynoterapii w Oddziałach szpitalnych.

Warunkiem udział w konkursie było przesłanie pracy konkursowej na temat: „Co nasz szpital zrobił dla bezpieczeństwa płynoterapii w ciągu ostatnich 10 lat?”.

Pracę konkursową w imieniu Szpitala przygotowali: Pielęgniarka Epidemiologiczna Ewa Grzesiak oraz Kierownik Apteki Szpitalnej Janusz Lubczyński.

Przygotowana praca konkursowa obejmowała swoim zakresem opis najważniejszych działań podejmowanych w naszym Szpitalu na przestrzeni minionych lat na rzecz poprawy jakości stosowanej terapii infuzyjnej. Praca pokazała możliwości zachowania prawidłowości działań od momentu składowania leków i płynów infuzyjnych w magazynach i Oddziałach szpitalnych poprzez proces przygotowania aż do momentu podania leków i płynów infuzyjnych pacjentowi. Przedstawione informacje poparto zdjęciami stanowiącymi dowód na możliwość prawidłowej realizacji procedur w każdych warunkach, przy odpowiedniej organizacji pracy i chęci osób pracujących.

W efekcie końcowym Kapituła Konkursu uhonorowała nasz Szpital nagrodą główną, którą stanowiła pompa wspierająca płynoterapię oraz przyznany tytuł Lidera Nowoczesnej Płynoterapii.