Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 21.09.2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze  Youssef Sleiman podpisał porozumienie związane z realizacją projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Celem projektu jest umożliwienie wprowadzania w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

InPlaMed grupoweJak podkreśla obecna przy podpisywaniu dokumentów Agata Binkowska- członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego projekt ten ma służyć nie tylko kierownikom placówek, ale przede wszystkim pacjentom. Koordynatorem działań związanych z przygotowaniem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a porozumienie podpisało 20 podmiotów medycznych z regionu.

Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 57 mln zł. Projekt powstał w odpowiedzi na regulacje dotyczące „e-zdrowia”, w tym Krajowych Ram Strategicznych.