Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała zaprasza na

Warsztaty z wentylacji nieinwazyjnej (NIV) pacjentów pulmonologicznych

w dniu 07.10.2017 o godz. 10.00

Nieinwazyjna wentylacja (NIV) jest szeroko stosowana w opiece domowej oraz coraz częściej u pacjentów pulmonologicznych w oddziałach pulmonologicznych. Warsztaty łącząc wykłady teoretyczne oraz część prakyczną mają na celu przybliżyć Państwu technikę prowadzenia wentylacji, zrozumienie sposobów prowadzenia terapii, skutecznego minitorowania i analizowania parametrów co przyczyni się do zapewnienia lepszej opieki.

Tematy:

1. Podstawy Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

2. Tlenoterapia a niewydolność oddechowa u pacjentów

3. Znaczenie rehabilitacji w Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

4. Warsztaty praktyczne

 program wentylacja1