Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Droga prowadząca do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze została uroczyście otwarta.

Droga doczekała się generalnego remontu – wykonana została nowa nawierzchnia, odwodnienie oraz chodniki i oświetlenie. Jest to inwestycja na którą długo wyczekiwano. Służyć będzie nie tylko pacjentom szpitala, personelowi i odwiedzającym, ale również mieszkańcom osiedla Czerwona Góra. W otwarciu drogi uczestniczyli: Youssef Sleiman – dyrektor WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, starosta kielecki Michał Godowski, Elżbieta Dudek-zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, wicestarosta Zenon Janus, Robert Jaworski burmistrz Chęcin, członek Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk. Wartość inwestycji to ogółem 462 tysiące 776 złotych pokryte przez powiat kielecki, gminę Chęciny oraz samorząd województwa. Nowa, oświetlona droga z pewnością polepszy bezpieczeństwo i komfort dojazdu do szpitala i osiedla.

otwarcie drogi na czerwona gore 1

Materiał: Echo Dnia 29.09.2017