Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67;  www.czerwonagora.pl;    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964  Regon: 000296213

działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, j.t.)
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
na bazie lokalowej i sprzętowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Oferta skierowana jest do lekarzy specjalistów lub lekarzy będących  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Miejsce składania ofert


Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

 


Termin składania ofert

9 sierpnia   2017r. do godziny 10.00


Termin otwarcia ofert

9 sierpień 2017 r. godzina 10.30 

Rozstrzygnięcie konkursu


do 10 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 

Informacje o przedmiocie konkursu ofert


Sekcja ds. Osobowych
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
41 346 55 45 wew. 123


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

do pobrania w Sekcji ds. Osobowych

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
w siedzibie Zamawiającego
oraz na www.czerwonagora.pl.
Umowa na udzielanie świadczeń
będących przedmiotem konkursu
zostanie zawarta na okres
od 14.08.2017r. do 31.07.2020r.

 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Chęciny, dnia  28 lipiec 2017r.