Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67; www.czerwonagora.pl ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964  Regon: 000296213

działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, j.t.)
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z póżn. zm.)

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie alergologii w Oddziale IV Pulmonologiczno - Alergologicznym

na bazie lokalowej i sprzętowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Oferta skierowana jest do lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii

 

Miejsce składania ofert: sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny;

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r. do godziny 1000

Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2017 r. godzina 1030

Rozstrzygnięcie konkursu: do 21 sierpnia  2017r. do godz. 1400

Informacje o przedmiocie konkursu ofert: Sekcja ds. Osobowych od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 tel. 41 346 55 45 wew. 123

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz oferty, oświadczenie, wzór umowy: do pobrania w Sekcji ds. Osobowych 
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w siedzibie Zamawiającego oraz na www.czerwonagora.pl. Umowa na udzielanie świadczeń będących przedmiotem konkursu zostanie zawarta na okres  od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Chęciny, dnia 09 sierpień 2017