Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

AO-ŚM-1/2017                                                      

            OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67;  www.czerwonagora.pl;    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964  Regon: 000296213

działając na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, t.j)
2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 t.j.).

ZAPRASZA

do składania ofert i udziału w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest:
wykonywanie badań histopatologicznych, badań cytologicznych,  badań śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi i wydaniem opinii o przyczynie zgonu na rzecz pacjentów Szpitala w Czerwonej Górze

 

Miejsce składania ofert:    Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
Termin składania ofert:    20.10.2017 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert:    20.10.2017 r. godzina 11:00
Rozstrzygnięcie konkursu:    do 23.10.2017 r.  do godziny 14:00 Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie.
Informacje o przedmiocie konkursu ofert:     Sekcja Planowania i Organizacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 do dnia poprzedzającego termin składania ofert 41 346 55 45 wew. 133

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, Formularz oferty, Oświadczenie, Wzór umowy do pobrania: strona internetowa  www.czerwonagora.pl (załączniki poniżej).
Umowa na udzielanie świadczeń będących przedmiotem konkursu zostanie zawarta na okres  od 01.11.2017 r. do 30.06.2018 r.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

Chęciny, dnia   12.10.2017 roku