Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

rpo

"Budowa Bloku Operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja Pracowni Diagnostyki Obrazowej  z zakupem aparatury"

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. św. Rafała w Czerwonej Górze

Projekt Współfinansowany Przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Na Lata 2007-2013.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…