Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

rpo

Projekt „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć jednostek służby zdrowia: Lidera Partnerstwa i pięciu Partnerów. Wszyscy partnerzy projektu to Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowane przez Województwo Świętokrzyskie. Wszystkich Partnerów łączy wspólny cel działania, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.
85% środków pochodzi z EFRR, pozostałe 15% zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

 Partnerzy projektu

partnerzy

 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
  www.onkol.kielce.pl
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
  25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
  www.wszzkielce.pl
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  26-060 Chęciny, Czerwona Góra 10
  www.czerwonagora.pl
 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
  25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10
  www.scrmits.pl
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach
  25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
  www.chok.kielce.pl
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
  25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2
  www.womp.com.pl

Lider projektu "E- Zdrowie" Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Zakres inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rafała w Czerwonej Górze

 

Lp.

Nazwa zadania

Krótki opis

1.

Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Zakup nowych stacji roboczych, drukarek, urządzeń zabezpieczających, pamięci przenośnych. Kioski Internetowe dla Pacjentów.

2.

Modernizacja sieci logicznej oraz zakup serwera do kompleksowego zarządzania siecią

Wykonanie projektu, dokonanie pomiarów i testów sieci logicznej, instalacja nowych linii. Wymiana części urządzeń aktywnych oraz szaf dystrybucyjnych. Serwer do zabezpieczenia sieci.

3.

Integracja szpitalnego systemu z pracującymi systemami w Szpitalu

Umożliwienie wymiany danych pomiędzy istniejącymi systemami.

4.

Zakup oprogramowania użytkowego

Zakup oprogramowania dodatkowego typu Pakiet Biurowy, systemu ewidencji sprzętu medycznego, itp.

5.

Zakup systemu typu PACS i RIS oraz integracja z szpitalnym systemem

System do archiwizacji zdjęć oraz opisów rentgenowskich.

6.

Rozbudowa szpitalnego systemu (zakup i wdrożenie nowych funkcjonalności modułów)

Dokupienie nowych licencji oraz funkcjonalności modułów szpitalnego systemu.

7.

Zakup systemu do ewidencji czasu pracy

Centralny system ewidencji czasu pracy zintegrowany z modułem Kadry-Płace.