Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

rpo

"Ocieplenie budynków, wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze"

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja (wraz z montażem kolektorów słon.) szpitala oraz budynków towarzyszących. Aby poddać obiekt skutecznej termomodernizacji zostały wykonane: docieplenie budynków kompleksu szpitalnego, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.w.u. oraz wykorzystanie energii promieniowania słonecznego dla zaspokojenia potrzeb cieplnych szpitala (przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródło energii).

Celem głównym przedmiotowego projektu jest obniżenie kosztów ogrzewania, oraz przygotowania ciepłej wody. Dzięki realizacji projektu możliwe jest również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak: podniesienie komfortu użytkowania (mikroklimat, estetyka), ochrona środowiska przyrodniczego, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania kotłowni zaopatrujących w ciepło modernizowane budynki, redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii, podniesienie atrakcyjności Chęcin i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych, poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku. Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Głównym celem termomodernizacji jest obniżenie kosztów użytkowania, dlatego decyzję o jej przeprowadzeniu i jej zakresie poprzedzono analizą efektywności ekonomicznej (audytem energetycznym). Pierwsze efekty inwestycji w postaci niższych rachunków za wykorzystaną energię widać już będzie w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu. Przedmiotowe zadanie ma także charakter proekologiczny.

 

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…