Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

szybka terapia 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Szymon Gołuchowski

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Administratorowi Danych tj. Dyrektorowi Naczelnemu.

Podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające jej ochronę i przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.