Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


 Specyfika, profil działu

Magazyn medyczno - gospodarczy współpracuje ze wszystkimi komórkami szpitala.

Do głównych zadań magazynu należy:

  • ilościowa i jakościowa ocena dostarczanych wyrobów;
  • przyjęcie i sprawdzenie zgodności wyrobu z zamówieniem, umową i fakturą;
  • segregacja i zabezpieczenie wyrobu w pomieszczeniach magazynowych;
  • nadzór nad terminami ważności magazynowanych wyrobów;
  • wydawanie asortymentu do komórek organizacyjnych;
  • monitorowanie i dokumentowanie warunków fizycznych pomieszczeń magazynowych;
  • przekazywanie faktur i druków PZ do Działu Finansowo - Księgowego;
  • nadzorowanie zapasów magazynowych