Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pielegniarka 2 Zdzisława Sito - Pielęgniarka Epidemiologiczna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

pielegniarka 2 Ewa Grzesiak - Pielęgniarka Epidemiologiczna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego


Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

kierownik 2 Przewodniczący - lek. med. Tomasz Drążek

 kierowniczka 3 Z-ca Przewodniczącego - Beata Snochowska - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

kierowniczka Anna Majchrzykiewicz - Z-ca Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

farmaceuta men Janusz Lubczyński - Kierownik Apteki Szpitalnej

pielegniarka 2pielegniarka 2Pielęgniarki Epidemiologiczne


Profil, komórki

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, a w szczególności Pielęgniarek Epidemiologicznych, należy podejmowanie działań minimalizujących ryzyko powstania zakażenia szpitalnego oraz zapobiegających rozprzestrzenianiu się powstałych zakażeń
i chorób zakaźnych wśród pacjentów i personelu poprzez:

 • Uczestniczenie w konsultacjach pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia,
  w sytuacjach tego wymagających;
 • Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz proponowanie działań zapobiegających
  i korygujących;
 • Monitorowanie oraz rejestrację zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez patogeny alarmowe;
 • Opracowanie/aktualizację, inicjowanie i wdrażanie procedur zapobiegania zakażeniom
  i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • Kontrole wewnętrzne obowiązujących procedur zapobiegania zakażeniom oraz stanu sanitarnego Szpitala;
 • Analizowanie na bieżąco wyników badań mikrobiologicznych, gromadzenie danych na temat pacjentów z zakażeniami oraz stałe monitorowanie sytuacji epidemiologicznej;
 • Uczestniczenie w dochodzeniu epidemiologicznym i wszystkich działaniach mających na celu wygaszanie ogniska epidemicznego, współudział w opracowaniu raportu dotyczącego ogniska epidemicznego wymaganego przez powiatowego inspektora sanitarnego;
 • Prowadzenie dokumentacji/ analiz/ raportów dotyczących kontroli zakażeń i innych kontroli wewnętrznych;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników nowoprzyjętych oraz zatrudnionych na stałe;