Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczkaSpecjalista ds. Płac - Małgorzata Lutwin

kierowniczkaMłodszy specjalista ds. Płac - Jolanta Rudka


Profil komórki

Do podstawowych zadań Sekcji Płac należy:

 • kompletowanie, analiza oraz wprowadzanie do systemu danych niezbędnych do sporządzania list płac;
 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło;
 • przygotowanie tzw. pasków płacowych dla pracowników;
 • sporządzanie comiesięcznych rozliczeniowych deklaracji DRA za pracowników do ZUS-u;
 • sporządzanie comiesięcznych rozliczeniowych deklaracji PIT za pracowników do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie informacji dla pracowników o zaliczkach na podatek - PIT-11 oraz PIT - 40;
 • sporządzanie druków RP-7 dla obecnych oraz byłych pracowników;
 • ewidencja i realizacja zajęć komorniczych oraz administracyjnych pracowników Szpitala;
 • przygotowanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach, na wniosek pracowników;
 • przygotowanie jednorazowych bądź okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) sprawozdań do uprawnionych instytucji zewnętrznych;
 • przygotowanie dla potrzeb Dyrekcji zestawień i analiz związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Sekcję Płac.