Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka 3 Koordynator Sekcji Planowania i Organizacji - Beata Król - Chaja organizacja

kierowniczka Specjalista ds. Planowania i Organizacji - Elwira Niechciał

 

 


Profil komórki

Do zadań Sekcji Planowania i Organizacji należy m. in.:

 • Udział w opracowywaniu i podawanie do wiadomości zainteresowanych cennika świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Przygotowywanie ofert konkursowych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla odbiorców innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Pozyskiwanie zewnętrznych odbiorców świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • Sprawdzanie i podpisywanie faktur/rachunków w zakresie zgodności z zawartymi umowami;
 • Przygotowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora;
 • Koordynacja i kontrola procesu budżetowania;
 • Sporządzanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Kompleksowa obsługa posiedzeń Rady Społecznej;
 • Przygotowywanie wniosków o zmiany KRS oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody;
 • Ewidencjonowanie i przygotowywanie pełnomocnictw.