Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Stanowisko ds. Aparatury Medycznej

 

pracownikReferent ds. aparatury medycznej - Szymon Gołuchowski

pracownik Referent ds. aparatury medycznej - Ewa Falarowska

 

Stanowisko ds. aparatury medycznej podlega bezpośrednio pod Głównego Księgowego

Podstawowe zadania realizowane przez komórkę organizacyjną:laboratorium mini

  • prowadzenie ewidencji sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w Szpitalu;
  • przygotowywanie i przekazywanie do komórek medycznych użytkujących urządzenia medyczne paszportów technicznych tych urządzeń;
  • prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej każdego urządzenia medycznego;
  • bezpośredni nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi i konserwacjami aparatury;
  • udział w opracowywaniu dokumentacji do planowanych postępowań przetargowych;
  • przyjmowanie, rejestrowanie i zgłaszanie firmie zewnętrznej awarii aparatury medycznej;
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych aparatury medycznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • weryfikowanie otrzymanych faktur dot. serwisów
  • przeglądów i napraw sprzętu medycznego pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem bądź umową;
  • opisywanie ich ze wskazaniem rodzaju kosztu oraz ośrodka kosztowego oraz przekazywanie ich do Sekcji Finansowo - Księgowej