Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierownik Marian Kowalczyk

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Profil komórki

Bezpieczeństwo i higiena pracy  - ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - CIOP-PIB).

Ergonomia - nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne - PTErg.) Kodeks pracy - w art. 15, 207 i 212 nakłada na pracodawcę oraz osoby kierujące pracownikami obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz takiego organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, aby uwzględniały zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Tak więc, hasło: praca i bhp to pojęcia traktowane nierozdzielnie praca i …(być może przy okazji) bhp lecz łącznie  PRACA + BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA oraz ERGONOMIA. Zadania służby bhp - zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa
i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres zadań został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.)

 

bhp