Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Jacek Lech
  Jacek Lech

  Kierownik Działu

 • Agnieszka Janowska
  Agnieszka Janowska

  Z-ca Kierownika Działu

 • Anna Skucińska
  Anna Skucińska

  Pielęgniarka Koordynująca

 • Małgorzata Kitlińska
  Małgorzata Kitlińska

  Z-ca Pielęgniarki Koordynującej


Pielęgniarki pracujące w Centralnej Sterylizatorni

pielegniarka 2Pielęgniarka koordynująca - mgr Anna Skucińska

pielegniarka 2Z-ca Pielęgniarki Koordynującej - mgr Małgorzata Kitlińska

 

Starsza pielęgniarka:

pielegniarka 2lic.piel. Aneta Bąk

 

Operatorzy ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych

sekretarkaAnna Bafia

sekretarkatechnik sterylizacji  med. Grażyna Kuś

sekretarkatechnik sterylizacji med.  Grażyna Kurtek

sekretarkatechnik sterylizacji med. Katarzyna Kluzek

sekretarkatechnik steryliacji med. Małgorzata Sędek

sekretarkatechnik steryliazacji med. Edyta Zapała

sekretarkatechnik sterylizacji med. Wioletta Wąsala

sekretarkatechnik sterylizacji med. Edyta Sędek

Charakterystyka działu

Centralna Sterylizatornia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest wyposażona w wysoce specjalistyczne urządzenia myjąco dezynfekcyjne i sterylizujące oraz system umożliwiający skuteczne planowanie, bezpośrednią rejestrację
i dokumentowanie procesów z myjni oraz sterylizatorów.

Wyposażona jest w dwa autoklawy: jeden parowy oraz drugi parowo formaldehydowy, 4 myjnie dezynfektory, myjnię ultradźwiękową, suszarkę do narzędzi oraz nowoczesny system monitorowania procesów sterylizacji.

W autoklawach wykonywana jest sterylizacja wysokotemperaturowa przy udziale ciśnienia pary (134 °C 2,2 Atm.; 121°C 1,1 Atm.) oraz niskotemperaturowa w podciśnieniu (65°C) w oparach formaldehydu.

Centralna Sterylizatornia zatrudnia 8 osób na stanowisku operatora ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych oraz 2 pielęgniarki.

Dzięki tak wyposażonej Centralnej Sterylizatorni, którą obsługuje wykwalifikowany
personel, zapewniamy odpowiednią jakość usług w zakresie całościowego procesu technologicznego, który obejmuje :

 • mycie i dezynfekcję sprzętu wielokrotnego użycia w przelotowych myjniach - dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych;
 • suszenie i kontrolę oraz konserwację sprzętu;
 • pakietowanie materiałów i sprzętu w opakowania foliowo – papierowe ,foliowo – włókninowe,  włókninę oraz papier;
 • sterylizację sprzętu wielokrotnego użycia poprzez sterylizację wysokotemperaturową ( para wodna ) w temperaturze 121°C  i 134°C oraz sterylizację niskotemperaturową  ( formaldehyd ) w temperaturze 65°C
 • składowanie i pakietowanie bielizny operacyjnej oraz jej sterylizację;
 • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, dotyczącej obiegu i kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji
  i sterylizacji.

 Informacje dodatkowe

Świadczymy usługi dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, oddziałów szpitalnych, przychodni szpitalnej.