Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka 3 Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - Krzysztofa Janus

kierowniczka  Z-ca Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - Anna Majchrzykiewicz


Charakterystyka Działu

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej  wchodzą: Laboratorium Analityczne,
Pracownia Serologii, Pracownia Mikrobiologii, Laboratorium Prątka Gruźlicy.
Głównym zadaniem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jest wykonywanie badań z zakresu analityki klinicznej, mikrobiologii i serologii u pacjentów hospitalizowanych w szpitalu  i leczonych w poradniach specjalistycznych ZOZ, 2również wykonujemy badania odpłatnie.

Zgodnie z zasadą "dobrej praktyki laboratoryjnej"; procesy analityczne podlegają stałej kontroli od momentu uzyskania materiału do chwili wydania wyniku. Kontrola wyników obejmuje nie tylko codzienne monitorowanie podstawowych analiz (poprzez włączanie próbek kontrolnych), lecz także udział w międzynarodowym programie kontroli jakości badań organizowanym przez  Sysmex  Europe GMBH z siedzibą w Hamburgu, Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań

Immunotransfuzjologicznych DiaMed/Bio-Rad oraz w programach krajowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce

Laboratoryjnej w zakresie biochemii klinicznej, immunochemii, hematologii, analityki ogólnej, koagulologii, RKZ. Pracownia mikrobiologii z kolei bierze udział w programach Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

Udział w tych programach jest potwierdzony posiadanymi certyfikatami i zaświadczeniami.

Laboratorium Prątka Gruźlicy jako jedyne w całym województwie świętokrzyskim wykonuje badanie Quantiferon TB gold.
Pracownia Mikrobiologii poszerzyła zakres swoich badań o diagnostykę

chorobotwórczych (toksynotwórczych) szczepów Clostridium difficile i wykrywanie

antygenu Legionella w moczu za pomocą testu immunochromatograficznego


 1

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (CENNIK 2016 z opisem.xls)Cennik badań z opisem obowiązujący w Szpitalu60 kB