Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka 3 Kierownik Działu - mgr Jolanta Błaszkiewicz

kierowniczka Starszy Statystyk Medyczny - Danuta Pawłowska

kierowniczka Starszy Statystyk Medyczny - mgr Małgorzata Kowalik

kierowniczkaStatystyk Medyczny - mgr Sonia Płecha

 

Sekretarki Medyczne:

 • Jaworek Wilczyńska  Jolanta -Archiwista
 • Dętka Agnieszka - St. sekretarka medyczna
 • Góralska Magdalena - Sekretarka Medyczna
 • Hola Iwona -  Sekretarka medyczna
 • Jakubczyk Grażyna - St. sekretarka medyczna
 • Kaczor Dorota - St. sekretarka medyczna
 • Kasprzyk Magdalena - Sekretarka medyczna
 • Kosmala Edyta - St. sekretarka medyczna
 • Kowalczyk Krystyna - St. sekretarka medyczna
 • Kozieł-Scendo Justyna - Sekretarka medyczna
 • Krzemińska Renata - St. sekretarka medyczna
 • Łysak Mirosława - St. sekretarka medyczna
 • Masoja Iwona -  Sekretarka medyczna
 • Mochocka Iwona - Sekretarka medyczna
 • Nosek Aneta - Sekretarka medyczna
 • Nowakowska Mariola - Sekretarka medyczna
 • Puchała Urszula - Sekretarka medyczna
 • Różycka Monika - St. sekretarka medyczna
 • Salwa Iwona - St. sekretarka medyczna
 • Sawadro-Pietrzykowska  Dorota - St. sekretarka medyczna
 • Siarek Justyna - Sekretarka medyczna
 • Soboń Danuta - St. sekretarka medyczna
 • Sutowicz Anna - St. sekretarka medyczna
 • Krysztofik Bernadetta - Sekretarka medyczna
 • Szymonek Paulina - Sekretarka medyczna
 • Śledź Małgorzata - St. sekretarka medyczna
 • Świątek Agata - St. sekretarka medyczna
 • Świercz Małgorzata - St. sekretarka medyczna
 • Zubala Agnieszka - Sekretarka medyczna
 • Kochanowska Małgorzata - Przyuczony rejestrator medyczny
 • Kowalska Monika - Rejestratorka medyczna
 • Arczewska Małgorzata - St. statystyk medyczny
 • Kempa Alicja - Sekretarka medyczna
 • Kozioł Magdalena - Sekretarka medyczna
 • Stępień Jolanta - St. sekretarka medyczna
 • Zawadzka Zofia - St. sekretarka medyczna
 • Kmieć Beata - Sekretarka medyczna
 • Markiewicz Jolanta - Sekretarka medyczna
 • Opałka Joanna - Sekretarka medyczna
 • Chrzuszcz-Chrabąszcz Agnieszka - Sekretarka medyczna
 • Głąb Aneta - Sekretarka medyczna
 • Śledź Paulina - Sekretarka medyczna
 • Jaśkowska Angelika - Sekretarka medyczna


Profil Działu

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej, Archiwum wchodzi w zakres działalności podstawowej Szpitala. W strukturę Działu wchodzi Archiwum Zakładowe (dokumentacji medycznej), Rejestracja Przychodni WPS.

Do zadań działu Statystyki i Dokumentacji należy:

 • Zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów  statystykaszpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane;
 • Sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum Zakładowym;
 • Terminowe przygotowywanie danych statystycznych wykonywanych przez Szpital;
 • Nadzór nad organizacją i korzystaniem z Archiwum Zakładowego;
 • Obsługa interesantów: wydawanie zaświadczeń o pobycie w szpitalu, odpisów dokumentacji leczenia;
 • Prowadzenie korespondencji ogólnej dotyczącej pacjentów Szpitala;
 • Sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem danych dotyczących pacjentów oczekujących na leczenie do Oddziału Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Prowadzenie i uaktualnianie ewidencji pacjentów przebywających w Szpitalu;
 • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.

 

archiwum