Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

kierowniczka Starsza Dietetyczka - Ewa Więcek

kierowniczka Starsza Dietetyczka - Krystyna Majchrzyk

kierowniczka Starsza Dietetyczka - Dorota Radomska


Profil komórki

Sekcja Dietetyki funkcjonuje od 2003 r. została utworzona w związku z prowadzonym Programem Akredytacji Szpitali.

Do obowiązków Sekcji należy nadzór nad zaspakajaniem potrzeb zdrowotnych pacjenta w zakresie odżywiania na wszystkich oddziałach szpitalnych. Prowadzimy edukację w zakresie prawidłowego odżywiania dla pacjentów oraz ich rodzin.

Sekcja sprawuje jednocześnie nadzór nad firmą świadczącą usługi w zakresie żywienia pacjentów poprzez:

  • codzienny nadzór nad przyjęciem i dystrybucją posiłku do łóżka pacjenta; sekcja dietetyki 2
  • ocenę realizacji składników odżywczych i produktów żywnościowych w porównaniu do norm żywienia i racji pokarmowych Instytutu Żywności i Żywienia;
  • prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie sanitarno - higienicznym kuchenek oddziałowych;
  • prowadzenie dokumentacji jakości i ilości wydawanych posiłków każdego dnia opiniowaną przez pielęgniarki oddziałowe;
  • prowadzenie nadzoru nad dystrybucją posiłków na oddziały szpitalne oraz w oddziałach.

 

W Szpitalu powołano Zespół ds. Leczenia Żywieniowego w skład, którego wchodzi Sekcja Dietetyki, która opracowała dokumentację zakładowego systemu HACCP, zorganizowała i nadzoruje prace związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

 

sekcja dietetyki