Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Poradnia Medycyny Pracy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze obejmuje opieką pracowników szpitala w zakresie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych.

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1435 pod nr tel. (041) 34 655 45 do 49 wew. 218.

Opiekę medyczną nad pracownikami sprawują lekarze z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach ul Olszewskiego 2 A 
tel. (41)-34-797-21 oraz 34-797-22.

Każdy pracownik WSS im. św. Rafała zobowiązany jest do wykonania:

  • badań okresowych;
  • badań kontrolnych - po nieobecności w pracy z powodu choroby powyżej 30 dni.

W poradni dostępne są:

  • wykaz stanowisk pracy na których istnieją zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia pracownika;
  • zakres badań dla stanowisk pracy;
  • rejestr szczepień ochronnych pracowników.

Szpital zapewnia szczepionki p/ WZW B dla pracowników oraz umożliwia szczepienie przeciwko grypie.