Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w/g niżej zamieszczonego harmonogramu:

  • Poniedziałek 700 - 1200
  • Wtorek 1000 - 1300
  • Środa 1100 - 1200
  • Czwartek 1100 - 1435
  • Piątek 1100 - 1200

 

doktor kobieta Lekarz:  Dorota Białek

doktor kobieta  Lekarz: Anna Mościcka

doktor kobietaLekarz: Agata Gorazd-Sałagan

 

Działalność poradni Domowego Leczenia Tlenem oparta jest na przydzielaniu chorym  do domu koncentratorów tlenu. Koncentrator tlenu jest urządzeniem oddzielającym tlen od azotu i innych pierwiastków śladowych znajdujących się w powietrzu atmosferycznym, produkując tlen  o stężeniu ponad 90% przy przepływie kilku litrów na minutę. Domowe leczenie tlenem pozwala na powrót do domu i życia w rodzinie ciężko chorym, skazanym dotychczas na wielomiesięczne pobyty w szpitalu, poprawia ich komfort życia  i stan psychiczny.

Chory powinie oddychać tlenem jak największą ilość godzin w ciągu doby, nie mniej niz 15 godzin, w tym przez całą noc.

Do przewlekłego domowego leczenia tlenem kwalifikują się chorzy z POChP, w zaawansowanym okresie choroby, mający cechy niewydolności oddechowej i miniobjawy serca płucnego.

 

Pacjenci zgłaszający się do kwalifikacji do leczenia zobowiązani są  posiadać  aktualne wyniki:

- badania gazometrycznego krwi,

- badania spirometrycznego,

- rtg klatki piersiowej  PA i boczne

- EKG lub echokardiografii,

- morfologii krwi z hematokrytem

(zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013)

 

Oddział IV sprawuje nadzór nad Poradnią Domowego Leczenia Tlenem.
Tel. (41) 34 655 45 wew. 218
Lekarze:
lek. med. Dorota Białek
lek. med. Agata Gorazd - Sałagan
lek. med. Anna Mościcka

Pielęgniarka: Edyta Dytrych