Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Agnieszka Janowska
  Agnieszka Janowska

  Kierownik Oddziału

 • Jacek Lech
  Jacek Lech

  Z-ca kierownika

 • Urszula Sęk
  Urszula Sęk

  Piel. Koordynująca

 • Izabela Siudak-Mudryk
  Izabela Siudak-Mudryk

  Z-ca piel. koordynującej 

Lekarze pracujący na Oddziale

doktor kobietaKierownik - lek.  Agnieszka Janowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kierownik 2Z-ca Kierownika - lek. Jacek Lech - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Starszy asystent:

farmaceuta womenstarszy asystent - lek. Małgorzata Bryk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

farmaceuta womenstarszy asystent - lek. Katarzyna Bzymek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

farmaceuta womenstarszy asystent - lek.  Anna Grudzień - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

farmaceuta womenstarszy asystent - lek. Barbara Kubisztal-Gibas - anstezjolog

farmaceuta menstarszy asystent - lek. Rafał Strawa - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

farmaceuta womenstarszy asystent - lek.  Anna Winiarska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

farmaceuta womenstarszy asystent - lek.  Paulina Wołowiec - Góra - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Rezydenci:

farmaceuta menlek.  Łukasz Bobrowski

farmaceuta menlek.  Michał Chrzanowski

farmaceuta womenlek.  Monika Kowalczyk

farmaceuta womenlek.  Katarzyna Szczepańska

 

Pielęgniarki pracujące na Oddziale

pielegniarka 2Pielęgniarka Koordynująca - mgr piel. Urszula Sęk - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

pielegniarka 2Z-ca Pielęgniarki Koordynującej - lic. piel.  Izabela Siudak - Mudryk - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

 

Specjaliści Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki:

 

pielegniarka 2lic.piel. Halina Dudek

pielegniarka 2lic. piel. Teresa Haudek

pielegniarka 2mgr piel. Elżbieta Jędrzejewska

pielegniarka 2lic. piel. Alicja Kędra

pielegniarka 2dr n. med. mgr piel. Małgorzata Knap

pielegniarka 2lic. piel. Justyna Radecka

pielegniarka 2mgr ped. med. Dorota Stawecka Cioroch

pielegniarka 2mgr ped. Małgorzata Stępień

pielegniarka 2lic. piel. Beata Szyrmer

pielegniarka 2mgr ped. Wioletta Terczyńska

 

Specjaliści Pielęgniarstwa Chirurgicznego

pielegniarka 2lic. piel. Beata Maroń

 

 

Specjaliści Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania:

pielegniarka 2mgr piel. Beata Maciejewska

 

Starsze pielęgniarki:

pielegniarka 2lic. piel. Dorota Bukowska

pielegniarka 2lic. piel. El Hagi Hadaiya

pielegniarka 2mgr piel. Paulina Jasek

pielegniarka 2mgr piel. Katarzyna Karolewska

pielegniarka 2mgr piel. Sylwia Kita

pielegniarka 2mgr piel. Wioletta Langner

pielegniarka 2lic. piel. Agnieszka Nowak

pielegniarka 2mgr piel. Katarzyna Nowak

pielegniarka 2mgr piel. Ewa Parszewska

pielegniarka 2lic. piel. Anita Różycka

pielegniarka 2lic. piel. Anna Sapulska

pielegniarka 2lic. piel. Barbara Sędek

pielegniarka 2mgr piel. Izabela Słaby

pielegniarka 2lic. piel. Elżbieta Szmalec

pielegniarka 2lic. piel. Marzena Wojciechowska

pielegniarka 2lic. piel. Marta Wieczorek

pielegniarka 2mgr piel. Martyna Zatora

 

Pielęgniarki/Pielęgniarze:

pielegniarka 2 Lidia Anioł

pielegniarka 2lic. piel. Anna Kudełka

pielegniarka 2 lic. piel. Dominika Włodarczyk

pielegniarka 2 lic. piel. Joanna Włudarczyk

pielgniarz lic. piel. Karol Wojnarowski

Sekretarka Medyczna

sekretarka mgr politologii i nauk społecznych Renata Krzemińska

Charakterystyka oddziału

Działalność OAiIT obejmuje :

Opiekę i terapię pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia – Oddział Intensywnej Terapii,
Znieczulenie pacjentów poddawanych operacjom, badaniom diagnostycznym – Blok Operacyjny,
Leczenie bólu przewlekłego (nowotworowego, neuropatycznego, ośrodkowego i inne) - Poradnia Leczenia Bólu.

Kadrę medyczną OAiIT stanowią wykwalifikowani lekarze (9 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 4 rezydentów w trakcie specjalizacji) i pielęgniarki (29 z pełnymi kwalifikacjami – 12 z tytułem specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
17 z kursem kwalifikacyjnym i 6 w okresie szkolenia) stale podnoszący swoje umiejętności, kompetentni i życzliwi pacjentom i ich rodzinom.

Oddział Intensywnej Terapii posiada 7 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy respiratory, stacje monitorujące parametry życiowe, aparaturę do pomiarów hemodynamiki układu krążenia oraz pompy infuzyjne do podaży leków zapewniając pacjentom wielodyscyplinarną opiekę. Oddział jest ponadto zaopatrzony w aparat do ciągłych technik nerkozastępczych, mobilny aparat rentgenowski z ramieniem C, aparat do USG – do wykorzystania w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów, z możliwością ograniczenia konieczności przemieszczania pacjentów
w ciężkim stanie poza oddział. Każde stanowisko posiada awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną i dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Oddział umożliwia odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach 1600-1800. Lekarze i pielęgniarki OAiIT prowadzą akcje reanimacyjne na terenie szpitala stosując procedury uwzględniające aktualne wytyczne towarzystw medycznych. Personel OAiIT współpracuje
z Ośrodkiem Wentylacji Domowej, uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do programu przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej
i inwazyjnej oraz obejmuje opiekę nad włączonymi do tego programu osobami.


Działalność z zakresu anestezjologii jest prowadzona na nowoczesnym Bloku Operacyjnym posiadającym 6 sal operacyjnych wyposażonych
w nowoczesne aparaty do znieczulenia oraz Salę Wybudzeń, która umożliwia prowadzenie właściwego nadzoru nad pacjentami w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia operowanym pacjentom adekwatne leczenie przeciwbólowe. Praca personelu anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym obejmuje wykonywanie szerokiego wachlarza znieczuleń w zależności od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju i rozległości operacji oraz, w miarę możliwości, uwzględniając wybór techniki znieczulenia przez pacjenta.


Wykonywane znieczulenia obejmują różne warianty znieczulenia ogólnego, znieczulenie przewodowe centralne (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, CSE) oraz obwodowe (przykręgowe, blokady splotów nerwowych i nerwów obwodowych) prowadzone pod kontrolą USG
i stymulatora nerwów, co zwiększa ich skuteczność i bezpieczeństwo.
Lekarze OAiIT prowadzą działania zapobiegawcze i zwalczające ból – zarówno pooperacyjny, jak również przewlekły - szpital posiada status Szpitala Bez Bólu, ponadto Anestezjolodzy pracujący w WSS im św. Rafała prowadzą Poradnię Leczenia Bólu, w której do leczenia przewlekłych zespołów bólowych (ból nowotworowy, neuropatyczny, fantomowy, ośrodkowy i in.) wykorzystywane są różne metody: farmakoterapia, fizjoterapia, techniki inwazyjne (blokady, akupunktura) – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.


Pacjenci korzystający ze świadczeń udzielanych przez kadrę OAiIT WSS mogą liczyć na kompetentną, wysokospecjalistyczną opiekę
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej i technik anestezjologicznych zwiększających zarówno jakość świadczonych usług
jak i bezpieczeństwo oraz życzliwą atmosferę.