Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Mirosława Paździerz
  Mirosława Paździerz

  Kierownik oddziału

 • Youssef Sleiman
  Youssef Sleiman

  Z-ca kierownika

 • Małgorzata Pawlusek
  Małgorzata Pawlusek

  Piel. Koordynująca

 • Grażyna Kubiec
  Grażyna Kubiec

  Z-ca piel. koordynującej

Lekarze pracujący na Oddziale

doktor kobietaKierownik Oddziału - lek. Mirosława Paździerz - specjalista chorób płuc

kierownik 2Z-ca Kierownika Oddziału - lek. Youssef Sleiman - specjalista chorób płuc

 

Starszy asystent:

farmaceuta womenlek. Mariola Myszkowska- Rachudała - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

farmaceuta womenlek. Justyna Wójcik - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

farmaceuta womenlek. Anna Stawecka- Pawełczyk - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

farmaceuta womenlek. Marta Zięba - specjalista chorób wewnętrznych

farmaceuta womenlek. Kinga Foltyn- Stępień - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

 

Asystent:

farmaceuta womenlek. Grażyna Broniś - specjalista chorób płuc

 

Rezydent:

farmaceuta womenlek. Katarzyna Kurpias

 

 

Pielęgniarki pracujące na Oddziale


pielegniarka 2Pielęgniarka Koordynująca - lic.piel.Małgorzata Pawlusek - specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

pielegniarka 2Z-ca Pielęgniarki Koordynującej -  mrg Grażyna Kubiec - specjalistka pielęgniarstw zachowawczego

Pielęgniarki specjalistki:

- pielęgniarstwa zachowawczego:

pielegniarka 2lic.piel. Elżbieta Otwinowska

pielegniarka 2Anna Mazur

pielegniarka 2lic.piel. Dorota Malarczyk

pielegniarka 2lic.piel. Marzena Prendota

pielegniarka 2lic.piel. Beata Nartowska

pielegniarka 2lic. piel. Anna Miernik

pielegniarka 2lic.piel. Alicja Domagała

pielegniarka 2Marta Felis

pielegniarka 2Irena Górnicka

pielegniarka 2mgr Lucyna Słonina

 

- pielęgniarskiej opieki długoterminowej:

pielegniarka 2Elżbieta Smorenda

 

Pielęgniarki:

pielegniarka 2lic.piel. Jolanta Pedrycz

pielegniarka 2Bożena Gajda

pielegniarka 2Krzysztofa Bortnowska

pielegniarka 2lic.piel. Dorota Krzepkowska

pielegniarka 2lic.piel. Pelagia Kasprzyk

pielegniarka 2mgr Anna Sawicka

pielegniarka 2lic.piel. Marta Grzesik

pielegniarka 2Iwona Kordas

pielegniarka 2lic.piel. Agata Gancarska

pielegniarka 2lic.piel. Barbara Sobura

pielegniarka 2Małorzata Krawczyk

pielegniarka 2lic.piel. Dorota Zarzycka

pielegniarka 2lic.piel. Joanna Baran

pielegniarka 2lic.piel. Anna Bąkowska

pielegniarka 2lic.piel. Barbara Cichoń

pielegniarka 2lic.piel. Wanda Gogół

pielegniarka 2lic.piel. Beata Polak

pielegniarka 2lic.piel. Danuta Korczak

pielegniarka 2Krystyna Grzegorczyk

Sekretarki medyczne

sekretarkaSekretarka Medyczna - Małgorzata Śledź

sekretarkaSekretarka Medyczna - Monika Różycka


Charakterystyka oddziału

Oddział posiada 56 łóżkową bazę. Po remoncie jest doskonale przygotowany do pracy w nowych warunkach funkcjonowania ochrony zdrowia, ze względu na doświadczenie i umiejętności personelu medycznego jak i techniczne przygotowanie i przystosowanie samego oddziału. W 2011 r. oddział został podzielony na 2 części: pulmonologiczną, która liczy 36 łóżek i część zakaźną przeznaczoną do leczenia chorych na gruźlicę, w której znajduje się 20 łóżek. Część zakaźna oddzielona jest śluzą, posiada osobną dyżurkę pielęgniarską. Takie rozwiązanie poprawiło znacznie sytuację epidemiologiczną na oddziale.

oddz ii 31

Oddział składa się z:

 • 4 sal - 6 - łóżkowych;
 • 4 sal - 4 - łóżkowych;
 • 1 sali - 5 - łóżkowej;
 • 1 sali - 3 - łóżkowej;
 • 3 sal - 2 - łóżkowych;
 • 3 sal - 1- łóżkowych

 

W skład wyposażenia sali wchodzi:

 • łazienka z natryskiem i ubikacją;
 • gniazdo z tlenem;
 • ssak próżniowy;
 • sygnalizacja oświetleniowa;
 • sygnalizacja przywołująca lekarza i pielęgniarkę;
 • lampa przepływowa bakteriobójcza.

 

Ponadto Oddział posiada następujące dobrze wyposażone pomieszczenia:

 • salę intensywnego nadzoru;
 • salę 2-stanowiskową do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
  u chorych z niewydolnością oddechową;
 • pokój zabiegowy;
 • pokój badań;
 • dyżurkę pielęgniarską;
 • sekretariat;
 • pokój socjalny dla personelu;
 • kuchenkę czystą;
 • zmywalnie;
 • ubikację i łazienkę dla osób niepełnosprawnych.

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób układu oddechowego:

 • choroby infekcyjno-bakteryjne i wirusowe;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu (polisomnografia);
 • nowotwory układu oddechowego;
 • astma oskrzelowa;
 • sarkoidoza;
 • gruźlica;
 • zatorowość płucna;
 • pylice;
 • choroby śródmiąższowe płuc;
 • choroby przepony i śródpiersia;
 • refluks krtaniowo-gardłowy;
 • inne choroby wewnętrzne, współistniejące z chorobami układu oddechowego.

Oddział posiada wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego na wysokim poziomie, w oparciu o aktualne standardy. W oddziale panuje miła i przyjazna atmosfera. Pacjenci mają możliwość uzyskiwania niezbędnych informacji dotyczących prowadzonych badań i leczenia, otoczeni są troską i opieką. 

Dzięki współpracy z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej  w tutejszym Szpitalu istnieje możliwość bezpośredniego kierowania do diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego.

Przy Oddziale funkcjonuje Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego a koordynatorem pracowni jest 
lek. med. Youssef Sleiman. W pracowni wykonywane są następujące badania:

 • spirometria (z próbą rozkurczową); pluco 2 male
 • pletyzmografia całego ciała;
 • ocena pojemności dyfuzyjnej płuc;
 • 6-cio minutowy test chodu na bieżni i na korytarzu;
 • nieinwazyjny pomiar pH dróg oddechowych.

 

Badania wykonywane są zgodnie ze standardami European Respiratory Society

oraz American Thoracic Society.

Na podstawie danych  z tych badań możliwa jest pełna analiza zaburzeń czynności układu oddechowego (wykonywane są  pomiary pojemności i objętości płuc, pomiary oporów dróg oddechowych, ocena procesu dyfuzji przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową) - pozwala to na ocenę:  drożności dróg oddechowych, pojemności płuc i efektywności przechodzenia gazu od pęcherzyków płucnych do krwi. 6-cio minutowy test chodu odzwierciedla poziom tolerancji wysiłku lub inaczej wydolność fizyczną pacjenta. Całodobowy pomiar pH dróg oddechowych pozwala na szybką , bezbolesną
i nieobciążającą dla pacjenta diagnostykę refluksu krtaniowo-gardłowego.

Termin badania ustala się telefonicznie pod nr 041 34-655-45 wew.190 lub 162.        


 Informacje dodatkowe

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący i kierownik oddziału

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 1200 do 1400