Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Zbigniew Bajor
  Zbigniew Bajor

  Kierownik Oddziału

 • Dorota Białek
  Dorota Białek

  Z-ca kierownika

 • Renata Puchała - Rusiecka
  Renata Puchała - Rusiecka

  Piel. Koordynująca

 • Monika Zalewa
  Monika Zalewa

  Z-ca piel. koordynującej

Lekarze pracujący na Oddziale

kierownik 2Kierownik - dr n. med. Zbigniew Bajor - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog

doktor kobietaZ-ca Kierownika - lek. Dorota Białek - specjalista chorób płuc

 

Starszy Asystent:

farmaceuta womenStarszy Asystent - lek.  Agata Gorazd-Sałagan - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

farmaceuta womenStarszy Asystent - lek.  Anna Mościcka - specjalista chorób wewnętrznych

farmaceuta women Rezydent - lek. med. Dominika Ochab - Krupnik

 

Pielęgniarki pracujące na Oddziale

pielegniarka 2Pielęgniarka Koordynująca - Renata Puchała-Rusiecka - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

pielegniarka 2Z-ca Pielęgniarki Koordynującej - Monika Zalewa - mgr pedagogiki medycznej, licencjat pielęgniarstwa

 

Pielęgniarki Specjalistki:

- w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

pielegniarka 2lic. piel. Bożena Rylska

pielegniarka 2lic. piel. Renata Molenda

 

Pielęgniarka specjalistka opieki długoterminowej

pielegniarka 2lic. piel. Ewa Skrzyniarz

 

Starsze pielęgniarki:

pielegniarka 2lic. piel. Renata Kowalska

pielegniarka 2Stella Matowska

pielegniarka 2Zdzisława Skowron

pielegniarka 2lic. piel. Izabela Wasik

pielegniarka 2lic. piel. Agnieszka Ziętek

pielegniarka 2mgr piel. Monika Ziętal

pielegniarka 2lic. piel. Urszula Szczygieł

pielegniarka 2lic. piel. Dorota Szymańska

pielegniarka 2lic.piel.Halina Ciesek

pielegniarka 2Jolanta Ćwiklińska

pielegniarka 2mgr piel. Edyta Dytrych

 

 

Pielęgniarki:

pielegniarka 2lic. piel. Karolina Gruszczyńska

pielegniarka 2lic. piel. Aleksandra Kacperska

Sekretarki Medyczne

sekretarka Starsza sekretarka medyczna - Grażyna Jakubczyk

sekretarkamgr Aneta Nosek

 Charakterystyka oddziału

Oddział dysponuje 4 salami 8 łóżkowymi, 1 salę dwułóżkową, obserwacyjną, 1 izolatką oraz salą immunoterapii i diagnostyki alergologicznej.
W oddziale świadczone są kompleksowe usługi z zakresu alergologii i chorób układu oddechowego z szeroką dostępnością pacjentów do diagnostyki i aktualnych metod leczenia.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • Alergologia o różnym podłożu;
 • Atopowe zapalenie skóry;
 • Alergia pokarmowa;
 • Alergia kontaktowa na środki chemiczne, leki i metale;
 • Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła);
 • Obrzęk Quinckiego;
 • Nieżyt nosa i spojówek;
 • Pokrzywka ostra i przewlekła;
 • Choroby śródmiąższowe płuc (m.in. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych);
 • Rozstrzenie oskrzeli;
 • Zapalenie płuc i oskrzeli;
 • Zatorowość płucna;
 • Sarkoidoza;
 • Nowotwory układu oddechowego/ inne rzadkie choroby układu oddechowego.

 

W ramach diagnostyki wykonywane są następujące badania:

 • punktowe  testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi;
 • testy płatkowe (standard europejski - wersja polska, leki, metale);
 • oznaczenie IgE całkowitego i swoistego;
 • donosowe próby prowokacyjne;
 • kwalifikacja do odczulania na jad owadów błonkoskrzydłych;
 • diagnostyka alergii na lateks;
 • próby prowokacyjne np. na aspirynę;
 • testowanie leków do znieczulenia miejscowego;
 • test z kostką lodu;
 • próba uciskowa;
 • test autoimmunologiczny;
 • badania czynnościowe układu oddechowego;
 • badania bronchoskopowe;
 • badania radiologiczne (Rtg TK USG).

 


Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce oddział nasz specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu uczuleń na jad owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła).W oddziale prowadzona jest również nowoczesna metoda
leczenia ciężkiej, niekontrolowanej astmy oskrzelowej atopowej preparatem Xolair (omalizumab).

Zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone są we współpracy z Działem Rehabilitacji Medycznej.


Oddział IV sprawuje nadzór nad Poradnią Domowego Leczenia Tlenem.
Tel. (41) 34 655 45 wew. 218
Lekarze:
lek. med. Dorota Białek
lek. med. Agata Gorazd - Sałagan
lek. med. Anna Mościcka

Pielęgniarka: Edyta Dytrych

Działalność Poradni Domowego Leczenia Tlenem oparta jest na przydzielaniu chorym do domu koncentratorów tlenu.

Do przewlekłego domowego leczenia tlenem kwalifikują się chorzy z POChP , w zaawansowanym okresie choroby, mający cechy niewydolności oddechowej i objawy serca płucnego.

Pacjenci zgłaszający się do kwalifikacji do leczenia w Poradni Domowego Leczenia Tlenem zobowiązani są  posiadać  aktualne wyniki:

- badania gazometrycznego krwi,

- badania spirometrycznego,

- rtg klatki piersiowej  PA i boczne

- EKG lub echokardiografii,

- morfologii krwi z hematokrytem

(zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013)