Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Arkadiusz Zapała
  Arkadiusz Zapała

  Kierownik Oddziału

 • Tomasz Leksowski
  Tomasz Leksowski

  Z-ca kierownika

 • Krystyna Karbownik
  Krystyna Karbownik

  Piel. Koordynująca

 • Elżbieta Dobosz
  Elżbieta Dobosz

  Z-ca. piel. koordynującej

Lekarze pracujący na Oddziale


kierownik 2Kierownik - dr n. med. Arkadiusz Zapała - specjalista urolog

kierownik 2Z-ca Kierownika - lek.  Tomasz Leksowski - specjalista urolog

 

Starszy Asystent:

farmaceuta menStarszy Asystent - dr n. med. Lech Sobański - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - dr n. med. Mieczysław Gałęzia - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - lek.  Przemysław Woźniak - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - lek.  Paweł Wrona - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - lek.  Paweł Kieres - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - lek.  Piotr Olechowski - specjalista urolog

farmaceuta menStarszy Asystent - lek.  Tomasz Suchojad - specjalista urolog

 

Rezydenci:

farmaceuta menlek.  Wojciech Baran

farmaceuta menlek.  Michał Ostrówka

farmaceuta menlek.  Piotr Korczyński

farmaceuta menlek.  Mateusz Michta

 

Pielęgniarki pracujące na Oddziale


pielegniarka 2 Pielęgniarka Koordynująca - mgr Krystyna Karbownik - piel. specjalista piel. chirurgicznego

pielegniarka 2Z-ca Pielęgniarki Koordynującej - mgr Elżbieta Dobosz - piel. specjalista piel. chirurgicznego

 

Pielęgniarki specjalistki:

- w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:

pielegniarka 2mgr Dorota Ćwiek

pielegniarka 2mgr Urszula Kędzior

pielegniarka 2lic. piel. Grażyna Żądło

pielegniarka 2lic. piel. Katarzyna Wijas

 

Pielęgniarki specjalistki:

- w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

pielegniarka 2Renata Hajduk

 

Starsze pielęgniarki:

pielegniarka 2Małgorzata Bodzioch

pielegniarka 2mgr Magdalena Gruszczyńska

pielegniarka 2mgr Danuta Jakubowska

pielegniarka 2lic. piel. Stefania Jasik

pielegniarka 2Ewa Klamka

pielegniarka 2mgr Edyta Korus

pielegniarka 2lic. piel. Alina Myślińska

pielegniarka 2mgr Aneta Otręba

pielegniarka 2Sylwia Szymańska

pielegniarka 2lic. piel. Elżbieta Welik

pielegniarka 2Gabriela Więcek

pielegniarka 2lic. piel. Joanna Woś

pielegniarka 2mgr Beata Woźniak

pielegniarka 2lic. piel. Bożena Znojek

 

Sekretarki Medyczne

sekretarka Danuta Soboń

sekretarka Magdalena Góralska


Specyfika, profil oddziału

Historia Oddziału Urologii Szpitala w Czerwonej Górze jest ściśle związana z historią urologii w Kielcach.

W roku 1978 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zostaje zlikwidowany 40-sto łóżkowy oddział urologii. W jego miejsce w szpitalu
w Czerwonej Górze zostaje powołany Kliniczny Oddział Urologii należący organizacyjnie do Zespołu Nauczania Klinicznego  Krakowskiej Akademii Medycznej. Ordynatorem oddziału zostaje adiunkt Kliniki Urologii Akademii  Medycznej w Krakowie dr n. med. Andrzej Kowalski. W tym czasie
w oddziale pracują i Oddział organizują dr Katarzyna Sapeta, dr  Stefan Olszewski i dr Helena Strońska.

Oddział otrzymał bardzo skromne warunki lokalowe, został usytuowany w łączniku między zasadniczymi budynkami szpitala na jego czwartej kondygnacji. Mimo bardzo skromnych warunków lokalowych Oddział jednak stopniowo się rozwijał.Po dwóch latach działalności został wyposażony w bardzo wówczas nowoczesny cystoskop i  elektroreseptoskop firmy Storz.Już w 1980 roku rozpoczęto zabiegi endoskopowe m.in. elektroesekcje guzów pęcherza oraz elektrosekcję przezcewkowe gruczolaka stercza.

W tym czasie stopniowo następuje zwiększenie ilości kadry, przychodzą do pracy młodzi ludzie i tak kolejno w roku 1980 pracę rozpoczyna lek. med. Mieczysław Gałęzia. Po 1981 roku z oddziału chirurgii ogólnej szpitala przechodzi na etat urologii lekarz medycyny Marek Jończyk
i rozpoczyna specjalizację z urologii. Następnie do pracy stopniowo przychodzą: lek. med.  Eligiusz Juda, lek. med. Lech Sobański, lek. med. Arkadiusz Zapała, lek. med. Jan Wójcik,  lek. med. Tomasz Leksowski. Z Oddziału odchodzą Dr med. Stefan Olszewski do pracy w WSZ w Kielcach oraz do Przychodni Urologicznej Dr Helena Strońska i Dr Katarzyna Sapeta. W oddziale specjalizują się Koledzy z innych Szpitali i tak:
lek med. Lech Lipiec (oddział Chirurgii Szpital Końskie ) lek. med. Stanisław Żal  i Marek Ptak  (Oddzial Chirurgii Szpital  Włoszczowa ),
lek. med. Robert Sadowski (Szpital Skarżysko Kamienna).

Specjalizację z Urologii  uzyskuje  łącznie 12 osób. Na oddziale prowadzane są zajęcia dla  studentów VI  roku Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii Medycznej. Oddział pełni rolę Oddziału Wojewódzkiego dla województwa kieleckiego. Rozwija się również pod względem naukowym. Zostało opublikowanych 20 publikacji naukowych. Dwie osoby uzyskują stopień doktora nauk medycznych a ordynator oddziału pracuje nad pracą habilitacyjną.

W roku 1991 następuje rozwiązanie Zespołu Nauczenia Klinicznego Krakowskiej Akademii Medycznej. Ordynator oddziału dr med. Andrzej Kowalski kończy pracę i przechodzi na emeryturę. Ordynatorem Oddziału w wyniku konkursu zostaje lekarz med. Marek Jończyk. Prowadzi on Oddział do roku 1998. Następnie w wyniku konkursu Oddział obejmuje dr med. Mieczysław Gałęzia. Oddział w tym okresie liczy 33 łóżka, pracuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Kadra lekarska liczyła wówczas 7 osób.
Koniec XX i początek XXI wieku to dla Oddziału bardzo trudny okres. Następują liczne zawirowania wokół lokalizacji urologii w Kielcach, łącznie z szukaniem miejsca dla urologii w innym szpitalu położonym w Kielcach. Oddział pozostaje w Szpitalu w Czerwonej Górze a długoletnie  starania o poprawę warunków lokalowych przynoszą efekt. W roku 2002 następuje decyzja o częściowej zmianie lokalizacji oddziału i podjęcie remontu oddziału. Remont oddziału zostaje ukończony w roku 2003. Oddział po remoncie liczy 40 łóżek, w tym 5 łóżkowa  sala pooperacyjna. Oddział dysponuje własną salą zabiegów endoskopowych, salą opatrunkową brudną i czystą, salą badań diagnostycznych.

Po odejściu z oddziału lek. med.  Eligiusza Judy i lek. med. Jana Wójcika do pracy w ŚCO w Kielcach  zostają przyjęci do pracy młodzi koledzy i tak pracę rozpoczyna lek. med. Przemysław Woźniak  a następnie lek. med.  Paweł Kieres.

W roku 2004 po odejściu na emeryturę  lek. med. Marka Jończyka  do zespołu dołącza lek. med. Paweł Wrona pozytywnie  kończący specjalizację z Urologii. W kolejnych latach do zespołu dołączają lek.med.Piotr Olechowski  oraz  Tomasz Suchojad.
Po zdaniu europejskiego (FEBU) oraz  krajowego egzaminu specjalizacyjnego tytuł  urologa otrzymują:

 • lek.med. Przemysław Woźniak - 2006r.
 • lek.med. Piotr Olechowski - 2014r.  
 • lek.med. Tomasz Suchojad - 2016r.

 

Aktualnie oddział dysponuje pełnym, nowoczesnym sprzętem do wykonywania zabiegów endoskopowych na cewce moczowej, pęcherzu, gruczole krokowym, moczowodach i nerkach. Posiadając ten sprzęt wykonujemy pełny zakres zabiegów dziedziny endourologii, a mianowicie zabiegi TUR-P , TURB-BT, URS, PCNL, zabiegi rekonstrukcyjne i laparoskopowe  oraz  otwarte zabiegi z dziedziny urologii onkologicznej.

Oddział posiada akredytację czyli został wpisany na listę oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z dziedziny urologii oraz posiada akredytację do prowadzenia staży z urologii dla lekarzy specjalizujących się z innych specjalizacji.

W styczniu 2014r dotychczasowy, wieloletni Kierownik Oddziału dr n.med. Mieczysław Gałęzia rezygnuje z funkcji pozostając w zespole jako  starszy asystent. Od 01.02.2016r nowym  Kierownikiem Oddziału zostaje  dotychczasowy  Zastępca dr n.med Arkadiusz Zapała. Na Zastępcę  powołany zostaje lek.med. Tomasz Leksowski. Zwiększona zostaje  ilość  miejsc szkoleniowych do 5. W ramach rezydentury rozpoczynają specjalizację lekarze:

 • lek.med.Wojciech Baran (2013)
 • Michał Ostrówka,
 • Piotr Korczyński
 • Mateusz Michta (2014)

 

Aktualnie Oddział został doposażony w  nowoczesny sprzęt m.in. w elektroresektory bipolarne do endoskopowych zabiegów na  prostacie, laser do zabiegów  kamicy moczowej, giętki URS, wymieniono  instrumentarium do  laparoskopowych zabiegów  urologicznych.
Cel na  najbliższe  lata to dalsze doskonalenie w zabiegach endoskopowych oraz zwiększenie  ilości zabiegów laparoskopowych w miejsce zabiegów  otwartych a także zwiększona aktywność  naukowa  poprzez zamieszczanie  publikacji w naukowych czasopismach urologicznych oraz aktywny  udział w sympozjach i kongresach  urologicznych.

 


Informacje dodatkowe

 • Odwiedziny chorych odbywają się codziennie;
 • Wypisy (Karty Informacyjne) wydawane są pacjentom przez sekretarki medyczne w godz.1200 - 1430.
 • Wyniki histopatologiczne wydawane są po wcześniejszym uzgodnieniu w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 1200 – 1400 pacjentom, lub rodzinie( należy mieć ze sobą Kartę Informacyjną ze Szpitala).
 • Informacje dla pacjentów przyjmowanych do szpitala

 

urologia