Home Dla Pacjenta Obowiązki Pacjenta

Linki

 

 

 

 
Obowiązki Pacjenta Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 stycznia 2011 12:46

 

 

 

Pacjent leczony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ma obowiązek:

 

1. Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie

procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

2. Stosować się do zaleconej diety.

3. Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

4. Przebywać w wyznaczonych salach w porach wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie

wydawania posiłków.

5. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

6. W porze ciszy nocnej przebywać na oddziale.

7. Każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku

szpitalnym).

8. Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

9. Szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez

Szpital).

10. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.

11. Przestrzegać zasad higieny osobistej.

12. Przestrzegać obowiązujących na terenie szpitala zakazów:

a. obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych

podobnie działających,

b. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

c. palenia wyrobów tytoniowych.

W przypadku stwierdzenia łamania w/w zakazów, personel medyczny ma obowiązek złożyć zawiadomienie na policję ,

który to organ jest uprawniony do ukarania sprawcy wykroczenia, w tym przypadku pacjenta łamiącego prawo.

13. Pacjent może wychodzić z budynku Szpitala tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oddziałowej/dyżurnej danego oddziału.

W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez pacjenta, personel medyczny ma obowiązek  wdrożyć postępowanie zgodne z procedurą nr PM/O/14 „Zasady postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta z oddziału”

Zmieniony: środa, 10 lutego 2016 08:59
 

valid xhtml valid css