DZIAŁ EKSPLOATACYJNO - INWESTYCYJNY

Profil komórki

 Działem kieruje Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego, który służbowo podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Organizacyjnych.

W skład działu wchodzą:

 • Sekcja Obsługi Technicznej;
 • Sekcja Gospodarcza;

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego należy:

 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej Szpitala i Przychodni;
 • zapewnienie stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia zakładu w energie elektryczną, cieplną, wodę, gazy medyczne; 
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej Szpitala;
 • opracowywanie i wdrażanie programów likwidacji uchybień budowlanych i instalacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i materiałowych Szpitala;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi w zakresie związanym z działalnością Działu;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego zużycia wody, paliw, energii elektrycznej
  i cieplnej;
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zadań określonych dla Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 Sekcja Obsługi Technicznej

Sekcją Obsługi Technicznej kieruje Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

 • sprawowanie całodobowej obsługi technicznej Szpitala; 
 • obsługa techniczna, konserwacja i naprawy w zakresie instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary i ciepła technologicznego, sygnalizacji alarmowych, punktów poboru i rozprężalni gazów medycznych, próżni;
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów w zakresie budowlano - instalacyjnym; 
 • utrzymanie infrastruktury budowlanej w należytym stanie technicznym;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z firmami zewnętrznymi
  w zakresie: dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, gazów technicznych, obsługi kotłowni, ochrony obiektów i mienia Szpitala, robót budowlanych.

 Sekcja Gospodarcza

Sekcją Gospodarczą kieruje Koordynator Sekcji Gospodarczej, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego.

Podstawowe zadania Sekcji Gospodarczej:

 • zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • prowadzenie punktu ksero;
 • rozliczanie transportu sanitarnego realizowanego przez firmę zewnętrzną i prowadzenie okresowych analiz w tym zakresie;
 • prowadzenie depozytu odzieży pacjentów;
 • prowadzenie punktu rotacji i ekspedycji bielizny;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i rozliczanie rozmów;
 • organizacja i nadzór nad depozytem kluczy;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych;
 • przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Sekcji;
 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej.

 Lokalizacja

Budynek E, parter 

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik Działu - 233

Koordynator Sekcji
Technicznej - 179

Koordynator Sekcji Gospodarczej - 179

Pracownicy Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego

Kierownik Działu Eksploatacyjno - Inwestycyjnego Grzegorz Stokowiec - 233

Koordynator Sekcji Technicznej - Grzegorz Śledź - 179

Koordynator Sekcji Wodno - Ściekowej i Ciepłowniczej - Szymon Piechocki - 179

p.o Koordynatora Sekcji Gospodarczej - Mateusz Kaczor - 179

 Inspektor ds. administracji - Mirosława Jantura - 136

 Starszy referent - Wanda Krzysztofek - 142

 Starszy referent - Bożena Smolikowska - 136

Referent ds. Administracyjnych - Barbara Wałcerz - 136

 Referent - Helena Musz - 198

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions