DZIAŁ BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

Charakterystyka działu
W skład pracowni wchodzą:
Pracownia Pletyzmografii wyposażona w kabinę pletyzmograficzną MedGraphics Elit Series. Badania wykonywane są zgodnie ze standardami American Thoracic Society (ATS). Aparat przechodzi coroczny przegląd techniczny;
Pracownia Spirometrii wyposażona w dwa spirometry: Lungtest 1000 i Lungtest Handy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań ( rocznie wykonujemy około 4 tysięcy badań ). Badania spirometryczne wykonywane są zgodnie ze standardami European Respiratory Society (ERS). Aparaty spirometryczne poddawane są raz w roku przeglądowi technicznemu przeprowadzanemu przez profesjonalną firmę.
Poza tym Pracownia wyposażona jest również w bieżnię z opcją „ 6–cio minutowy test chodu” oraz aparat do ciągłego monitorowania pH dróg oddechowych - system pomiarowy Dx-pH firmy Restech.
Wykonujemy następujące badania:
spirometria z próbą rozkurczową;
pletyzmografia całego ciała;
ocena zdolnościdyfuzyjnej płuc;
6-cio minutowy test chodu na bieżni i na korytarzu;
nieinwazyjny pomiar pH dróg oddechowych
Na podstawie danych z w/w badań możliwa jest pełna analiza zaburzeń czynności układu oddechowego.
Za pomocą badania spirometrycznego i pletyzmografii wykonywane są pomiary pojemności i objętości płuc, oporów dróg oddechowych, dyfuzji przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową- Aparat minipozwala to na ocenę: drożności dróg oddechowych, pojemności płuc i efektywności przechodzenia gazu od pęcherzyków płucnych do krwi.
6-cio minutowy test chodu (6MWT) – jest to nieinwazyjny test czynnościowy wykonywany celem oceny wydolności fizycznej pacjenta lub inaczej poziomu tolerancji wysiłku . Test przeprowadzamy na korytarzu lub na bieżni ruchomej z opcją pozwalającą na automatyczne włączanie bieżni wraz z ruchem kończyn dolnych pacjenta.
Całodobowy pomiar pH dróg oddechowych pozwala na szybką, bezbolesną i nieobciążającą dla pacjenta diagnostykę refluksu krtaniowo-gadłowego (LPR).
Refluks krtaniowo-gardłowy ( laryngopharyngeal reflux- LPR)
Patologiczny refluks żołądkowo- przełykowy (nieprawidłowe cofanie się treści żołądkowej do przełyku) może być przyczyną choroby układu oddechowego lub zaostrzyć objawy wielu schorzeń układu oddechowego jak astma czy POChP. Niekiedy kwaśna treść żołądkowa, a czasami treść dwunastnicza może przemieszczać się do dróg oddechowych jak krtań, gardło, nos, zatoki przynosowe i inne powodując stan zapalny- ten rodzaj refluksu nazywany refluksem krtaniowo-gardłowym (laryngopharyngeal reflux-LPR).
Często refluks żołądkowo- przełykowy nie powoduje objawów ze strony przewodu pokarmowego, a jedynie objawy z dróg oddechowych jak kaszel, duszność, ucisk w klatce piersiowej, chrypka, chrząkanie, świsty, krwioplucie i odkrztuszanie ropnej plwociny.
Badania podmiotowe i przedmiotowe rzadko umożliwiają postawienie właściwego rozpoznania, dlatego konieczne są badania specjalistyczne.
Diagnostyka LPR jest prowadzona w tut. Pracowni za pomocą systemu pomiarowgo Dx-pH firmy Restech.
Zalety systemu pomiarowego Dx-pH:
 • dokładny pomiar pH w drogach oddechowych;
 • korelacja objawów refluksu z wahaniem poziomu pH;
 • szybka diagnostyka refluksu krtaniowo-gardłowego;
 • większa precyzja w planowaniu leczenia;
 • eliminacja długich i niepotrzebnych okresów farmakoterapii;
 • monitoring objawów i pH od 18 do 48 godz.;
 • możliwość pomiaru pH podczas snu;
 • badanie niebolesne, nieobciążające dla chorego, wymaga jedynie współpracy pacjenta z personelem medycznym.
Techniki wykonywanych badań
Spirometria, pletyzmografia i ocena zdolności dyfuzyjnej płuc:
Wykonanie tych badań wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym.
Podczas badania należy oddychać przez ustnik aparatu w sposób zalecony przez osobę przeprowadzającą badanie .
Podniesienie głosu ze strony personelu w trakcie badania jest konieczne do prawidłowego jego wykonania i nie powinno być błędnie odbierane przez pacjenta.
W celu uzyskania miarodajnego wyniku, każdy etap badania należy wykonać co najmniej trzykrotnie.
Dane wymagane do badania : dokładny wzrost, wiek, waga. W przypadku zdolności dyfuzyjnej płuc również aktualna morfologia krwi.
Przygotowanie chorego do badania:
Przed badaniem:
 • nie należy spożywać obfitego posiłku;
 • nie należy palić papierosów;
 • nie należy zakładać odzieży krępującej ruchy klatki piersiowej;
 • należy odpocząć co najmniej 15 minut.
6-cio minutowy test chodu (6MWT)
Test przeprowadzamy na korytarzu lub na bieżni ruchomej z opcją pozwalającą na automatyczne włączanie bieżni wraz z ruchem kończyn dolnych pacjenta.
W 6MWT oznaczamy:
 • dystans pokonany przez pacjenta w ciągu 6 minut; bienia mini
 • stopień zmęczenia i duszności wg skali Borg'a;
 • saturację tlenu;
 • tętno;
 • ciśnienie tętnicze.
Przygotowanie pacjenta do 6-cio minutowego testu chodu
Przed badaniem:
 • nie należy spożywać obfitego posiłku;
 • należy zakładać wygodne ubrania i obuwie;
 • należy przyjąć swoje zwykle przyjmowane leki;
 • należy odpocząć co najmniej 20 minut.
Nieinwazyjny pomiar pH dróg oddechowych w diagnostyce chorób układu oddechowego.
System pomiarowy Dx-pH firmy Restech za pomocą niewielkiej sondy umieszczonej w górnej części gardła umożliwia dokładny pomiar w czasie rzeczywistym pH dróg oddechowych. System ten mierzy i rejestruje wartość pH w drogach oddechowych co pół sekundy przez 18 nawet do 48 godzin . W trakcie badania pacjent wprowadza klinicznie istotne informacje takie jak :
1 miniobjawy (kaszel, zgaga, duszność, chrypka, chrząkanie i inne), spożycie posiłku oraz zmianę pozycji na leżącą – naciskając odpowiednie przyciski. Wszystkie dane pH dróg oddechowych są przesyłane bezprzewodowo i zapisywane na karcie pamięci SD.
Korelacja informacji wprowadzanych przez pacjenta podczas badania (okresy posiłków, wystąpienie objawów oraz czas snu) z obrazem 18-48 godzinnej rejestracji poziomu pH dróg oddechowych pozwala na postawienie właściwego rozpoznania i ustalenie leczenia farmakologicznego.
Przygotowanie pacjenta do badania pH-metrii dróg oddechowych.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, należy jedynie uzgodnić z lekarzem leki przyjmowane przez pacjenta przed badaniem.
Termin badania ustala się telefonicznie pod nr 41-3465545 wew. 190 lub 162.

Lokalizacja 
Budynek E1, parter
(plan budynków)

Dane kontaktowe:

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

41 346 55 45 wew. 190

Personel pracowni

Koordynator - lek. med. Anna Stawecka - Pawełczyk - specjalista chorób płuc

Polak Maria Beata - licencjat pielęgniarstwa

Korczak Danuta - licencjat pielęgniarstwa

Lucyna Słonina - mgr pielęgniarstwa

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions