SEKCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA

Profil komórki

Do zadań Sekcji Finansowo -Księgowej należy;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych;
 • deklaracja i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;
 • dbanie o płynność finansową jednostki;
 • administrowanie środkami pieniężnymi oraz dokonywanie operacji pieniężnych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności oraz dochodzenie roszczeń spornych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustawy o: rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej;
 • obliczanie i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • rozliczanie inwentaryzacji, wycena kasacji;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych
  i wyposażenia znajdującego się na stanie Szpitala;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • przygotowywanie dla potrzeb Dyrekcji informacji i materiałów związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Sekcję Finansowo - Księgową.

W strukturze Sekcji funkcjonuje: Kasa oraz Stanowisko ds. Aparatury Medycznej.

 Lokalizacja

Budynek D, III piętro 

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Koordynator - 229

Sekcja Finansowo - Księgowa - 140

Kasa i biuro Finansowo -
Księgowe - 241

Stanowisko ds. Aparatury
Medycznej - 149

Pracownicy Sekcji Finansowo - Księgowej

 Koordynator Sekcji Finansowo - Księgowej - mgr Emilia Jaworska

Księgowe: 

 • Kazimiera Szewczyk
 • Grażyna Kowalczyk
 • Bożena Fijałkowska
 • Małgorzata Huk
 • Wioletta Król
 • Anna Kwiecińska
 • Sylwia Śliwa
 • Beata Kawecka

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.