SEKCJA ROZLICZEŃ Z NFZ

Profil komórki

Do zadań Sekcji rozliczeń z NFZ należy:

 • Przygotowywanie ofert  umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych z NFZ. Sporządzanie wniosków do płatnika dot. zmian w planach rzeczowo-finansowych wpływających na bieżący poziom finansowania;
 • Analiza świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach realizowanego kontraktu z NFZ
  z podziałem na rodzaje i zakresy. Bieżąca analiza wykonania kontraktu (monitorowanie bieżącej realizacji limitów miesięcznych w odniesieniu do zawartych umów oraz ocena możliwości realizacji zakontraktowanych  limitów finansowych);
 • Analiza prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z postanowień zawartych
  w umowach i obowiązujących przepisach;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ  danych, pod względem ich zgodności
  z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości i  przesyłanie rachunków do NFZ  za wykonane usługi medyczne w poszczególnych rodzajach świadczeń w wymaganych terminach;
 • Fakturowanie należności za okres sprawozdawczy i  wystawianie korekt wygenerowanych z systemu płatnika wynikających z wstecznej weryfikacji za cały okres realizacji umowy. Wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających z umów;
 • Wymiana danych z NFZ dotyczących wykonanych usług w formacie wymaganym przez płatnika;
 • Sporządzanie zestawień statystyczno-sprawozdawczych, przygotowywanie analiz dotyczących rozliczania świadczeń oraz wykonania  świadczeń wg klasyfikacji JGP w poszczególnych rodzajach świadczeń;
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zrealizowanych świadczeń - dokonywanie szczegółowej weryfikacji udzielonych świadczeń pod kątem poprawności kodowania wg JGP oraz zakwestionowanych i niezapłaconych przez NFZ świadczeń;
 • Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami  w zakresie  wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług;
 • Wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, organizacja, planowania terminów konsyliów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem planu leczenia pacjenta opracowanym przez WZT, bieżąca weryfikacja i korekty błędów dotyczących rozliczeń w ramach pakietu onkologicznego;
 • Zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, nadzór nad dokumentacją związaną   z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta.

 Lokalizacja

Budynek E1, parter

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

numer wewnętrzny - 160

Pracownicy Sekcji Rozliczeń z NFZ

Koordynator  - inż. Rafał Bator

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ - Koder - mgr Krystyna Sobierajska

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Anna Papka

Referent ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Aneta Głąb

Referent ds. Rozliczeń z NFZ - mgr Magdalena Kozieł

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.