Ponad pięć tysięcy endoskopii rocznie wykonuje Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętego Rafała w Czerwonej Górze. - Na to postawiliśmy nacisk i dziś mamy wspaniałe efekty – mówi kierownik jednostki doktor Włodzimierz Karcz. W wywiadzie opowiada o szczegółach pracy zespołu chirurgów.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż zbiornika na ciekły tlen wraz z dostawą tlenu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” przez wykonawcę zadania firmę Air Liquide Sp. z o.o. informuję iż dnia 29.06.2021 zostanie czasowo wyłączony z ruchu teren oznaczony czerwonym kreskowaniem.

 

W czwartek 17 czerwca br. O godz. 12:00 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nastąpi uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. To kolejna inwestycja rozszerzająca zakres świadczeń w szpitalu, w tym przypadku skierowana do pacjentów wymagających opieki długoterminowej.

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Palenie tytoniu jest  poważnym  problemem  medycznym  oraz  społecznym,  który  prowadzi  do  uzależnienia  oraz  wielu chorób przewlekłych. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób.   Do  nałogowego palenia przyznaje się ponad 20% Polaków. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia tytoniu oraz  jego  negatywny wpływ na zdrowie. Nierozpoczynanie palenia przez niepalących i rzucenie palenia przez osoby palące to najlepsze, co możemy zrobić dla swojego zdrowia.

12 maja to  dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Z tej okazji w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste spotkanie, na które z powodu ograniczeń epidemiologicznych przybyły tylko Pielęgniarki Koordynujące.

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Kapituły Redakcji „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna, został nominowany Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Pan Youssef Sleiman.

W tym roku już po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day), który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego. To międzynarodowe święto obchodzimy co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) w 1948 roku.

W czwartek, 4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Zostało ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu.

Sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej w dniu wczorajszym tj. 17 grudnia 2020 przekazał Wojewoda Zbigniew Koniusz świętokrzyskim szpitalom. Jest to pomoc nieodpłatna a zarazem bardzo pomocna i odciążająca finansowo placówki medyczne, które zmagają się z pandemią koronawirusa.

Ranking “Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według bff banking group”. W dniu 18 listopada 2020 r. – Grupa BFF Banking Group – jedna z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – ogłosiła zwycięzców konkursu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne ”.

W tym roku już po raz kolejny  obchodzimy Światowy Dzień Zapalenia Płuc. To międzynarodowe święto zostało  ustanowione w 2009 roku przez Światową Koalicję przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci  (ang. Global Coalition Against Child Pneumonia) przy  wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  (UNICEF) oraz Centrum Zwalczania   i Zapobiegania Chorobom (CDC).   

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem
na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”
przez Generalnego Wykonawcę P.B.O. Kartel S.A. informuję iż z dniem 5.10.2020r.
zostaną ostatecznie zamknięte:

W dniu 17 sierpnia 2020 w naszym Szpitalu otwarto Pracownię Biologii Molekularnej, w której będą wykonywane testy na koronawirusa. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna w ramach rozszerzenia projektu pn. "Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze" nr projektu RPSW.07.03.00-26-0015/17

Procedury  oraz  zasady postępowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała  w Czerwonej Górze  zwiększające bezpieczeństwo pacjentów podczas konsultacji lekarskich,  badań diagnostycznych oraz  zabiegów operacyjnych:

W związku z trwającymi pracami remontowymi na parkingu przed Izbą Przyjęć oraz zmianą lokalizacji poradni specjalistycznych wskazuje się następujące wejścia, wyjścia ze Szpitala oraz drogi komunikacyjne dla pacjentów w celu:

Pierwszy sprzęt medyczny, na kwotę prawie 2, 5 mln zł, zakupiony ze środków unijnych w ramach działań związanych z walką z pandemią koronawirusa trafił już do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Nową aparaturę marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu i wicemarszałkowi Markowi Bogusławskiemu zaprezentował dyrektor placówki Youssef Sleiman. 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w 1999 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała  w Czerwonej Górze.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze odbywa się cykl szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek, który ma na celu zapoznanie personelu medycznego z  programem rehabilitacji pulmonologicznej, z którego już od maja 2019 mogą korzystać pacjenci województwa świętokrzyskiego cierpiący na choroby układu oddechowego.

 

W dniu 3 czerwca 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego doszło do podpisania strategicznej dla Naszego Szpitala umowy, która zaowocuje powstaniem w Czerwonej Górze Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Youssef Sleiman Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

Rozpoczęcie inwestycji i zdobycie środków na jego realizację to efekt starań Dyrektora Szpitala Youssefa Sleimana, któremu budowa Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc szczególnie leży na sercu.

 

Dziś swoje święto obchodzą pracownicy służby zdrowia, których praca jest mało widoczna dla większości z nas, za to ma ogromne znaczenie dla dalszego leczenia i postawienia prawidłowej diagnozy.  W tym szczególnym dniu wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym składamy najlepsze życzenia.

12 maja to  dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. 

Z tej okazji w dniu 10 maja 2019 roku w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyły Pielęgniarki i Pielęgniarze zatrudnieni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

W dniu 27 marca 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze odbył się coroczny Przegląd Zarządzania.

 Celem Przeglądu Zarządzania jest ocena efektywności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz inicjowanie działań doskonalących.

 

Czy wiesz, że jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi?

 Aby zmniejszyć zapadalność zachorowania na gruźlicę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
wdrożył Program Zdrowotny „Wczesnej diagnostyki u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”

Jeżeli podejrzewasz, że możesz być chory na gruźlicę- zgłoś się koniecznie na badania!!!

W dniu 14 marca 2019 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała  w Czerwonej Górze odwiedził Zespół Transplantologów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Celem spotkania było zawarcie współpracy pomiędzy Naszym Szpitalem a transplantologami z ŚCCS w zakresie transplantacji płuc.  

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Youssef Sleiman, został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc. Akt nominacji otrzymał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego, Pani Agaty Wojtyszek w dniu 31.01.2019 r.

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, iż nowym kierownikiem Oddziału IV Pulmonologiczno - Alergologicznego od dnia 5 listopad 2018 został Pan prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zaprasza na bezpłatne badanie spirometryczne w ramach Dni Spirometrii 2018.

W dniu 10.08.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze doszło do uroczystego podpisania umowy w sprawie projektu „ Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”.

KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                                             

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 (zwany dalej Szpitalem)- informuje, że:

Ruch to zdrowie – takie hasło przyświeca Pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, którzy postanowili przyłączyć się do Biegu Ulicami Chęcin organizowanego przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny w dniu 19.05.2018 tj. w sobotę.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions