CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

Certyfikat Akredytacyjny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze po raz kolejny uzyskał Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia kierującego się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Ośrodek Akredytacyjny. Ocena dokonywana przez Ośrodek Akredytacyjny opiera się na:

  • wynikach przeglądu jednostki prowadzonego przez wizytatorów akredytacyjnych w czasie ich pobytu w jednostce, który sprowadza się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę standardów akredytacyjnych,
  • wynikach ankietyzacji pacjentów jednostki przeprowadzonej przez Ośrodek w zakresie określonym standardami.

Akredytacja jest systemem zewnętrznej oceny jakości stworzonym dla potrzeb ochrony zdrowia. Ocena dotyczy szpitala jako całości: przeglądowi podlega pełny zakres działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Akredytacja dotyczy zakładów opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie według określonych standardów. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny szpitala, inicjuje i stymuluje wewnętrzne działania dla ciągłej poprawy jakości oraz wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć dobrze zorganizowaną placówkę. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo Pacjentów.

Certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość Naszego Szpitala

 W dniu  12.04.2017 po przeprowadzonej  przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą zewnętrznej weryfikacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze uzyskał certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audit poprzedzający nadanie certyfikatu miał za zadanie potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001, w zakresie: Lecznictwo szpitalne, AOS , ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Czym jest norma ISO?  ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stowarzyszenia, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną. Czuwa ona nad standaryzacją czyli ujednoliceniem  różnych dziedzin życia między innymi działalności szpitali. Europejskie doświadczenia potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych w placówkach, które spełniają wymogi ISO 9001 jest wyższy niż w pozostałych. Wdrożenie oraz stosowanie się do norm systemu zarządzania jakością ISO w Naszym Szpitalu pozwoliło nam na systematyczne kontrolowanie jakości oferowanych przez nas usług co skutkuje  podwyższeniem poziomu dbałości o dobro pacjenta. Jak pokazał ostatni audit dobra organizacja pracy naszych pracowników przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania Naszego Szpitala, a tym samym do większej  skuteczności w działaniu.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.