CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

Certyfikat Akredytacyjny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze po raz kolejny uzyskał Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia kierującego się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Ośrodek Akredytacyjny. Ocena dokonywana przez Ośrodek Akredytacyjny opiera się na:

 • wynikach przeglądu jednostki prowadzonego przez wizytatorów akredytacyjnych w czasie ich pobytu w jednostce, który sprowadza się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę standardów akredytacyjnych,
 • wynikach ankietyzacji pacjentów jednostki przeprowadzonej przez Ośrodek w zakresie określonym standardami.

Akredytacja jest systemem zewnętrznej oceny jakości stworzonym dla potrzeb ochrony zdrowia. Ocena dotyczy szpitala jako całości: przeglądowi podlega pełny zakres działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Akredytacja dotyczy zakładów opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie według określonych standardów. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny szpitala, inicjuje i stymuluje wewnętrzne działania dla ciągłej poprawy jakości oraz wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć dobrze zorganizowaną placówkę. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo Pacjentów.

Certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 26.04.2020r., po przeprowadzeniu  przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą zewnętrznej weryfikacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze uzyskał certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015.
Audit poprzedzający nadanie certyfikatu miał za zadanie potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie: Lecznictwo szpitalne, AOS, ASDK, Rehabilitacja ambulatoryjna, Profilaktyczne programy zdrowotne i programy lekowe, Diagnostyka w zakresie udzielania świadczeń w pracowniach, Świadczenia odrębnie kontraktowane, Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Czym jest norma ISO?  ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stowarzyszenia, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną. Czuwa ona nad standaryzacją czyli ujednoliceniem  różnych dziedzin życia między innymi działalności szpitali. Europejskie doświadczenia potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych w placówkach, które spełniają wymogi ISO 9001 jest wyższy niż w pozostałych. Wdrożenie oraz stosowanie się do norm systemu zarządzania jakością ISO w Naszym Szpitalu pozwoliło nam na systematyczne kontrolowanie jakości oferowanych przez nas usług, co skutkuje  podwyższeniem poziomu dbałości o dobro pacjenta.
Jak wykazał ostatni Audit, dobra organizacja pracy naszych pracowników przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania Naszego Szpitala, a tym samym do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions