ODDZIAŁ VII UROLOGICZNY

Kierownik.png
Arkadiusz Zapała
Kierownik Oddziału
Z-ca_kierownika.png
Tomasz Leksowski
Z-ca kierownika
Koordynujaca.png
Krystyna Karbownik
Piel. Koordynująca
Zca_Koordynujacej.jpg
Elżbieta Dobosz
Z-ca. piel. koordynującej

W roku 1978 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zostaje zlikwidowany 40-sto łóżkowy oddział urologii. W jego miejsce w szpitalu w Czerwonej Górze zostaje powołany Kliniczny Oddział Urologii należący organizacyjnie do Zespołu Nauczania Klinicznego  Krakowskiej Akademii Medycznej. Ordynatorem oddziału zostaje adiunkt Kliniki Urologii Akademii  Medycznej w Krakowie dr n. med. Andrzej Kowalski. W tym czasie w oddziale pracują i Oddział organizują dr Katarzyna Sapeta, dr  Stefan Olszewski i dr Helena Strońska.

Oddział otrzymał bardzo skromne warunki lokalowe, został usytuowany w łączniku między zasadniczymi budynkami szpitala na jego czwartej kondygnacji. Mimo bardzo skromnych warunków lokalowych Oddział jednak stopniowo się rozwijał.Po dwóch latach działalności został wyposażony w bardzo wówczas nowoczesny cystoskop i  elektroreseptoskop firmy Storz. Już w 1980 roku rozpoczęto zabiegi endoskopowe m.in. elektroesekcje guzów pęcherza oraz elektrosekcję przezcewkowe gruczolaka stercza. W tym czasie stopniowo następuje zwiększenie ilości kadry, przychodzą do pracy młodzi ludzie i tak kolejno w roku 1980 pracę rozpoczyna lek. med. Mieczysław Gałęzia. Po 1981 roku z oddziału chirurgii ogólnej szpitala przechodzi na etat urologii lekarz medycyny Marek Jończyk i rozpoczyna specjalizację z urologii. Następnie do pracy stopniowo przychodzą: lek. med.  Eligiusz Juda, lek. med. Lech Sobański, lek. med. Arkadiusz Zapała, lek. med. Jan Wójcik,  lek. med. Tomasz Leksowski. Z Oddziału odchodzą Dr med. Stefan Olszewski do pracy w WSZ w Kielcach oraz do Przychodni Urologicznej Dr Helena Strońska i Dr Katarzyna Sapeta. W oddziale specjalizują się Koledzy z innych Szpitali i tak:
lek med. Lech Lipiec (oddział Chirurgii Szpital Końskie ) lek. med. Stanisław Żal  i Marek Ptak  (Oddzial Chirurgii Szpital  Włoszczowa ),
lek. med. Robert Sadowski (Szpital Skarżysko Kamienna).

Specjalizację z Urologii  uzyskuje  łącznie 12 osób. Na oddziale prowadzane są zajęcia dla  studentów VI  roku Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii Medycznej. Oddział pełni rolę Oddziału Wojewódzkiego dla województwa kieleckiego. Rozwija się również pod względem naukowym. Zostało opublikowanych 20 publikacji naukowych. Dwie osoby uzyskują stopień doktora nauk medycznych a ordynator oddziału pracuje nad pracą habilitacyjną.

W roku 1991 następuje rozwiązanie Zespołu Nauczenia Klinicznego Krakowskiej Akademii Medycznej. Ordynator oddziału dr med. Andrzej Kowalski kończy pracę i przechodzi na emeryturę. Ordynatorem Oddziału w wyniku konkursu zostaje lekarz med. Marek Jończyk. Prowadzi on Oddział do roku 1998. Następnie w wyniku konkursu Oddział obejmuje dr med. Mieczysław Gałęzia. Oddział w tym okresie liczy 33 łóżka, pracuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Kadra lekarska liczyła wówczas 7 osób.
Koniec XX i początek XXI wieku to dla Oddziału bardzo trudny okres. Następują liczne zawirowania wokół lokalizacji urologii w Kielcach, łącznie z szukaniem miejsca dla urologii w innym szpitalu położonym w Kielcach. Oddział pozostaje w Szpitalu w Czerwonej Górze a długoletnie  starania o poprawę warunków lokalowych przynoszą efekt. W roku 2002 następuje decyzja o częściowej zmianie lokalizacji oddziału i podjęcie remontu oddziału. Remont oddziału zostaje ukończony w roku 2003. Oddział po remoncie liczy 40 łóżek, w tym 5 łóżkowa  sala pooperacyjna. Oddział dysponuje własną salą zabiegów endoskopowych, salą opatrunkową brudną i czystą, salą badań diagnostycznych.

Po odejściu z oddziału lek. med.  Eligiusza Judy i lek. med. Jana Wójcika do pracy w ŚCO w Kielcach  zostają przyjęci do pracy młodzi koledzy i tak pracę rozpoczyna lek. med. Przemysław Woźniak  a następnie lek. med.  Paweł Kieres.

W roku 2004 po odejściu na emeryturę  lek. med. Marka Jończyka  do zespołu dołącza lek. med. Paweł Wrona pozytywnie  kończący specjalizację z Urologii. W kolejnych latach do zespołu dołączają lek.med.Piotr Olechowski  oraz  Tomasz Suchojad.
Po zdaniu europejskiego (FEBU) oraz  krajowego egzaminu specjalizacyjnego tytuł  urologa otrzymują:

 • lek.med. Przemysław Woźniak - 2006r.
 • lek.med. Piotr Olechowski - 2014r.  
 • lek.med. Tomasz Suchojad - 2016r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja 
Budynek A, IV piętro
(plan budynków)

Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik Oddziału - 153

Lekarze Oddziału - 141 oraz 143

Piel. Koordynująca - 232

Dyżurka pielęgniarek - 165

Sekretariat - 175

Aktualnie oddział dysponuje pełnym, nowoczesnym sprzętem do wykonywania zabiegów endoskopowych na cewce moczowej, pęcherzu, gruczole krokowym, moczowodach i nerkach. Posiadając ten sprzęt wykonujemy pełny zakres zabiegów dziedziny endourologii, a mianowicie zabiegi TUR-P , TURB-BT, URS, PCNL, zabiegi rekonstrukcyjne i laparoskopowe  oraz  otwarte zabiegi z dziedziny urologii onkologicznej.

Oddział posiada akredytację czyli został wpisany na listę oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z dziedziny urologii oraz posiada akredytację do prowadzenia staży z urologii dla lekarzy specjalizujących się z innych specjalizacji.

W styczniu 2014r dotychczasowy, wieloletni Kierownik Oddziału dr n.med. Mieczysław Gałęzia rezygnuje z funkcji pozostając w zespole jako  starszy asystent. Od 01.02.2016r nowym  Kierownikiem Oddziału zostaje  dotychczasowy  Zastępca dr n.med Arkadiusz Zapała. Na Zastępcę  powołany zostaje lek.med. Tomasz Leksowski. Zwiększona zostaje  ilość  miejsc szkoleniowych do 5. W ramach rezydentury rozpoczynają specjalizację lekarze:

 • lek.med.Wojciech Baran (2013)
 • Michał Ostrówka,
 • Piotr Korczyński
 • Mateusz Michta (2014)

 

Aktualnie Oddział został doposażony w  nowoczesny sprzęt m.in. w elektroresektory bipolarne do endoskopowych zabiegów na  prostacie, laser do zabiegów  kamicy moczowej, giętki URS, wymieniono  instrumentarium do  laparoskopowych zabiegów  urologicznych.
Cel na  najbliższe  lata to dalsze doskonalenie w zabiegach endoskopowych oraz zwiększenie  ilości zabiegów laparoskopowych w miejsce zabiegów  otwartych a także zwiększona aktywność  naukowa  poprzez zamieszczanie  publikacji w naukowych czasopismach urologicznych oraz aktywny  udział w sympozjach i kongresach  urologicznych.

 

Informacje dodatkowe
 • Odwiedziny chorych odbywają się codziennie;
 • Wypisy (Karty Informacyjne) wydawane są pacjentom przez sekretarki medyczne w godz.1200 - 1430.
 • Wyniki histopatologiczne wydawane są po wcześniejszym uzgodnieniu w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 1200 – 1400 pacjentom, lub rodzinie( należy mieć ze sobą Kartę Informacyjną ze Szpitala).
 • Informacje dla pacjentów przyjmowanych do szpitala
Lekarze pracujący na oddziale

Kierownik - dr n. med. Arkadiusz Zapała - specjalista urolog

Z-ca Kierownika - lek.  Tomasz Leksowski - specjalista urolog

 

Starszy Asystent:

dr n. med. Lech Sobański - specjalista urolog

dr n. med. Mieczysław Gałęzia - specjalista urolog

lek.  Przemysław Woźniak - specjalista urolog

lek.  Paweł Wrona - specjalista urolog

lek.  Paweł Kieres - specjalista urolog

lek.  Piotr Olechowski - specjalista urolog

lek.  Tomasz Suchojad - specjalista urolog

 

Rezydenci:

lek.  Wojciech Baran

lek.  Michał Ostrówka

lek.  Piotr Korczyński

lek.  Mateusz Michta

Pielęgniarki pracujące na Oddziale
Sekretarki medyczne

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.