ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

Z-ca_kierownika.png
Jacek Lech
Kierownik Oddziału
Agnieszka Janowska
Z-ca Kierownika
Koordynujaca.png
Urszula Sęk
Piel. Koordynująca
ter.png
Izabela Siudak-Mudryk
Z-ca piel. koordynującej
Działalność OAiIT obejmuje:
 • opiekę i terapię pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia – Oddział Intensywnej Terapii,
 • znieczulenie pacjentów poddawanych operacjom, badaniom diagnostycznym – Blok Operacyjny
 • leczenie bólu przewlekłego (nowotworowego, neuropatycznego, ośrodkowego i inne) - Poradnia Leczenia Bólu.
Kadra medyczna:
Kadrę medyczną OAiIT stanowi zespół  składający się  17  lekarzy  i  40 pielęgniarek, stale podnoszący swoje umiejętności, kompetentny i życzliwy pacjentom i ich rodzinom. W grupie lekarzy 12 osób posiada tytuł specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, a 4 rezydentów jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.  Wśród pielęgniarek 21 pielęgniarek posiada  tytuł  specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W pozostałej grupie 7 osób ukończyło  kurs kwalifikacyjny a 12 najmłodszych stażem  pielęgniarek jest w okresie szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii posiada:
 • 7 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy respiratory, stacje monitorujące parametry życiowe, aparaturę do pomiarów hemodynamiki układu krążenia oraz pompy infuzyjne do podaży leków zapewniając pacjentom wielodyscyplinarną opiekę.
 • aparat do ciągłych technik nerkozastępczych,
 • mobilny aparat rentgenowski z ramieniem C,
 • aparat do USG – do wykorzystania w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów, z możliwością ograniczenia konieczności przemieszczania pacjentów w ciężkim stanie poza oddział.
 • każde stanowisko posiada awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną i dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Oddział umożliwia odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach 16
00-1800.

Działalność z zakresu anestezjologii jest prowadzona na nowoczesnym Bloku Operacyjnym posiadającym:
 • 6 sal operacyjnych wyposażonych w nowoczesne aparaty do znieczulenia
 • Salę Wybudzeń, która umożliwia prowadzenie właściwego nadzoru nad pacjentami w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia operowanym pacjentom adekwatne leczenie przeciwbólowe.

Dane kontaktowe

Lokalizacja 
Budynek E, III piętro
(plan budynków)

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Tel. komórkowy: 601 968 625

Kierownik Oddziału - 244 

Gabinet Lekarski - 205

Piel. Koordynująca - 228

Dyżurka pielęgniarek - 239

Sekretariat - 244

 

Praca personelu anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym obejmuje: wykonywanie szerokiego wachlarza znieczuleń w zależności od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju i rozległości operacji oraz, w miarę możliwości, uwzględniając wybór techniki znieczulenia przez pacjenta.
Wykonywane znieczulenia obejmują różne warianty znieczulenia ogólnego, znieczulenie przewodowe centralne (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, CSE) oraz obwodowe (przykręgowe, blokady splotów nerwowych i nerwów obwodowych) prowadzone pod kontrolą USG i stymulatora nerwów, co zwiększa ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Szpital posiada status Szpitala Bez Bólu.
Lekarze OAiIT prowadzą działania zapobiegawcze i zwalczające ból – zarówno pooperacyjny, jak również przewlekły.

Poradnia Leczenia Bólu:
Anestezjolodzy pracujący w WSS im św. Rafała prowadzą Poradnię Leczenia Bólu, w której do leczenia przewlekłych zespołów bólowych (ból nowotworowy, neuropatyczny, fantomowy, ośrodkowy i in.) wykorzystywane są różne metody:
 • farmakoterapia,
 • fizjoterapia, 
 • techniki inwazyjne (blokady, akupunktura) – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
Pacjenci korzystający ze świadczeń udzielanych przez kadrę OAiIT WSS mogą liczyć na kompetentną, wysokospecjalistyczną opiekę z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej i technik anestezjologicznych zwiększających zarówno jakość świadczonych usług jak i bezpieczeństwo oraz życzliwą atmosferę.

Dodatkowo:
Lekarze i pielęgniarki OAiIT prowadzą akcje reanimacyjne na terenie szpitala stosując procedury uwzględniające aktualne wytyczne towarzystw medycznych. Personel OAiIT współpracuje z Ośrodkiem Wentylacji Domowej, uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do programu przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz obejmuje opiekę nad włączonymi do tego programu osobami.
Lekarze pracujący na oddziale

Kierownik 
lek. Jacek Lech - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z-ca Kierownika
lek. Agnieszka Janowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Starszy asystent:
lek. Łukasz Bobrowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Małgorzata Bryk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Katarzyna Bzymek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Katarzyna Cugowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Tomasz Cugowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Grudzień - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Kozłowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Barbara Kubisztal-Gibas - Anstezjolog
lek. Anna Kwiatek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Rafał Strawa - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Winiarska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Rezydenci:
lek. Michał Chrzanowski
lek. Jakub Czyż
lek. Wojciech Boczkowski
lek. Aleksandra Surma

Pielęgniarki pracujące na Oddziale
Sekretarki medyczne

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions