ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

Z-ca_kierownika.png
Jacek Lech
Kierownik Oddziału
Małgorzata Bryk
Z-ca Kierownika
Koordynujaca.png
Urszula Sęk
Piel. Koordynująca
ter.png
Izabela Siudak-Mudryk
Z-ca piel. koordynującej
Działalność OAiIT obejmuje :
  • Opiekę i terapię pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia – Oddział Intensywnej Terapii,
  • Znieczulenie pacjentów poddawanych operacjom, badaniom diagnostycznym – Blok Operacyjny
  • Leczenie bólu przewlekłego (nowotworowego, neuropatycznego, ośrodkowego i inne) - Poradnia Leczenia Bólu.
Kadrę medyczną OAiIT stanowi zespół  składający się  15  lekarzy  i  36 pielęgniarek stale podnoszący swoje umiejętności, kompetentny i życzliwy pacjentom i ich rodzinom. W grupie lekarzy 11 osób  posiada  tytuł  specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, a  4 rezydentów jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.  Wśród pielęgniarek  11  posiada  tytuł  specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,  22 ukończyło  kurs kwalifikacyjny   a  3 najmłodsze stażem  osoby są w okresie szkolenia.
Oddział Intensywnej Terapii posiada 7 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy respiratory, stacje monitorujące parametry życiowe, aparaturę do pomiarów hemodynamiki układu krążenia oraz pompy infuzyjne do podaży leków zapewniając pacjentom wielodyscyplinarną opiekę. Oddział jest ponadto zaopatrzony w aparat do ciągłych technik nerkozastępczych, mobilny aparat rentgenowski z ramieniem C, aparat do USG – do wykorzystania w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów, z możliwością ograniczenia konieczności przemieszczania pacjentów w ciężkim stanie poza oddział. Każde stanowisko posiada awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną i dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Oddział umożliwia odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach 1600-1800. Lekarze i pielęgniarki OAiIT prowadzą akcje reanimacyjne na terenie szpitala stosując procedury uwzględniające aktualne wytyczne towarzystw medycznych. Personel OAiIT współpracuje z Ośrodkiem Wentylacji Domowej, uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do programu przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz obejmuje opiekę nad włączonymi do tego programu osobami.
Działalność z zakresu anestezjologii jest prowadzona na nowoczesnym Bloku Operacyjnym posiadającym 6 sal operacyjnych wyposażonych w nowoczesne aparaty do znieczulenia oraz Salę Wybudzeń, która umożliwia prowadzenie właściwego nadzoru nad pacjentami w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia operowanym pacjentom adekwatne leczenie przeciwbólowe. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja 
Budynek E, III piętro
(plan budynków)

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik Oddziału - 244 

Gabinet Lekarski - 205

Piel. Koordynująca - 228

Dyżurka pielęgniarek - 239

Sekretariat - 244

 

Praca personelu anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym obejmuje wykonywanie szerokiego wachlarza znieczuleń w zależności od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju i rozległości operacji oraz, w miarę możliwości, uwzględniając wybór techniki znieczulenia przez pacjenta.
Wykonywane znieczulenia obejmują różne warianty znieczulenia ogólnego, znieczulenie przewodowe centralne (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, CSE) oraz obwodowe (przykręgowe, blokady splotów nerwowych i nerwów obwodowych) prowadzone pod kontrolą USG i stymulatora nerwów, co zwiększa ich skuteczność i bezpieczeństwo.
Lekarze OAiIT prowadzą działania zapobiegawcze i zwalczające ból – zarówno pooperacyjny, jak również przewlekły - szpital posiada status Szpitala Bez Bólu, ponadto Anestezjolodzy pracujący w WSS im św. Rafała prowadzą Poradnię Leczenia Bólu, w której do leczenia przewlekłych zespołów bólowych (ból nowotworowy, neuropatyczny, fantomowy, ośrodkowy i in.) wykorzystywane są różne metody: farmakoterapia, fizjoterapia, techniki inwazyjne (blokady, akupunktura) – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
Pacjenci korzystający ze świadczeń udzielanych przez kadrę OAiIT WSS mogą liczyć na kompetentną, wysokospecjalistyczną opiekę z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej i technik anestezjologicznych zwiększających zarówno jakość świadczonych usług jak i bezpieczeństwo oraz życzliwą atmosferę.
Lekarze pracujący na oddziale

Kierownik 
lek. Jacek Lech - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z-ca Kierownika

lek. Małgorzata Bryk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Starszy asystent:

lek. Łukasz Bobrowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Katarzyna Bzymek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Grudzień - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Agnieszka Janowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Barbara Kubisztal-Gibas - anstezjolog
lek. Rafał Strawa - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Katarzyna Szczepańska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Anna Winiarska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Paulina Wołowiec - Góra - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Rezydenci:
lek. Michał Chrzanowski
lek. Tomasz Cugowski
lek. Krzysztof Jędrychowski
lek. Monika Kowalczyk

Pielęgniarki pracujące na Oddziale
Sekretarki medyczne

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.