PRACOWNIA UKŁADU ODDECHOWEGO

W Pracowni Układu Oddechowego:

Wykonywane są badania endoskopowe i zabiegi w zakresie dróg oddechowych za pomocą nowoczesnych videobronchofiberoskopów. Dział Endoskopii świadczy usługi dla pacjentów szpitalnych, dla pacjentów placówek które zawarły umowę na wykonanie badań i odpłatnie dla indywidualnych pacjentów.

Jest to diagnostyczne badanie układu oddechowego, wykonywane obecnie za pomocą bronchofiberoskopu, specjalnego urządzenia wprowadzonego przez nos lub usta do dolnych dróg oddechowych. Zabieg polega na wziernikowaniu tchawicy i oskrzeli. Najczęściej wykonuje się go w celach diagnostycznych, głównie rozpoznania ewentualnego procesu nowotworowego i posiewu wydzieliny w kierunku zakażenia bakteriologicznego lub grzybów, ale niekiedy również ze wskazań terapeutycznych (usunięcie ciała obcego, odessanie zalegającej wydzieliny). Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym stosując roztwór Lidocainy. Aparat wprowadza się u pacjenta leżącego na wznak lub w pozycji siedzącej.

Diagnostyka

Badanie służy wyjaśnieniu przyczyny pewnych objawów chorobowych (kaszel, krwioplucie, itp.) i stanowi cenne uzupełnienie badania radiologicznego klatki piersiowej. Bronchoskopia umożliwia lekarzowi obejrzenie strun głosowych, tchawicy, oskrzeli głównych i ich rozgałęzień wewnątrz płuc w celu rozpoznania zmian chorobowych oraz pobrania wycinków tkanki do badania histopatologicznego 
z miejsc podejrzanych o zmiany chorobowe, czy też wydzieliny do badania (bakteriologicznego i cytologicznego) na obecność bakterii (np. prątków gruźlicy), grzybów lub komórek nowotworowych. Badanie takie służy wczesnemu rozpoznaniu chorób układu oddechowego i ustaleniu sposobu leczenia.

Wykonywane zabiegi lecznicze

Wziernikowanie drzewa oskrzelowego może służyć do wykonania niektórych zabiegów terapeutycznych np. miejscowego podania leku, usunięcia obcego ciała, odessania zalegającej wydzieliny oskrzelowej (czopów). Niejednokrotnie są to zabiegi ratujące życie.

Lekarze wykonujący badania bronchoskopii w Dziale Endoskopii:

lek. med. - Jan Juchacki

lek. med. - Jolanta Paszkiewicz

lek. med. - Beata Misztal

lek. med. - Krzysztof Lis

lek. med. - Mirosława Paździeż

lek. med. - Youssef Sleiman

lek. med. - Mariola Myszkowska

lek. med. - Dorota Białek

dr n. med. - Grzegorz Garbas

lek. med. - Leszek Herjan

lek. med. - Arkadiusz Gębski

lek. med. - Tomasz Kossak

lek. med. - Aleksandra Czarnecka

 

EBUS

Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej w czasie rzeczywistym (EBUS--TBNA) jest to najnowsza technika wykonywania biopsji powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, wnęki, węzłów międzypłatowych płuca oraz guzów płuc i śródpiersia

Diagnostyka

Badanie EBUS pozwala na bardzo dokładną lokalizację struktur zewnątrz- oskrzelowych, w tym naczyń (także dzięki zastosowaniu funkcji power doppler),miąższu płucnego, a przede wszystkim węzłów chłonnych.

Wykonanie biopsji pod kontrolą EBUS z zastosowaniem igieł o zmiennej długości 10-40 mm pozwala na dotarcie do zmian położonych 
w większej odległości od ściany oskrzela.

Metoda EBUS pozwala również ocenić charakter zmian w węzłach chłonnych. Węzły o różnej wielkości, kiperechogeniczne, o nieostrych granicach i wydłużonym kształcie mogą sugerować tło zapalne, natomiast węzły chłonne o średnicy większej niż 10 mm, dobrze ograniczone, jednorodne i hipoechogeniczne świadczą raczej o ich przerzutowym charakterze. Pozwala również ustalić rozpoznanie zmian guzowatych, które znajdują się w zasięgu badania

Ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa ocenia również rozległość i naciekanie sąsiadujących narządów i naczyń, różnicując te struktury lepiej niż TK naciek nowotworowy ściany oskrzeli od ucisku z zewnątrz przez guz. Może odgrywać dużą rolę we wczesnej postaci raka płuca, gdyż za jej pomocą można oceniać naciekanie chrząstki i głębszych warstw ściany oskrzeli.

Guzki obwodowe w ultrasonografie wewnątrzoskrzelowym są dobrze widoczne z powodu ostrych granic wywołanych silnym echem 
z sąsiadującej zwykle niedodmy. W innych przypadkach guz otoczony jest strefą hipoechogeniczną mas martwiczych.

Lekarze wykonujący badania EBUS w Dziale Endoskopii:

dr n. med. - Grzegorz Garbas

lek. med. - Leszek Herjan

Ultrasonografia endoskopowa (EUS, endosonografia)

Metoda badania przewodu pokarmowego łącząca ocenę endoskopową i ultrasonograficzną. Za pomocą specjalnego endoskopu wyposażonego w głowicę USG wykonuje się badanie wnętrza przewodu pokarmowego, jego ścian i sąsiadujących narządów. EUS umożliwia obrazowanie ściany przewodu pokarmowego i narządów przylegających do przełyku, żołądka, dwunastnicy oraz odbytnicy. Podczas badania można wykonać również zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne, takie jak drenaż torbieli trzustki czy biopsja zmian w trzustce.

Diagnostyka Ultrasonografia endoskopowa jest przydatna w diagnostyce chorób trzustki, takich jak drobne zmiany ogniskowe, guzy trzustki 
i przewlekłe zapalenie trzustki Oprócz chorób trzustki, ultrasonografia endoskopowa wykorzystywana jest także w ocenie miejscowego zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego, m.in. głębokości naciekania ścian przełyku czy żołądka. Ma to ogromne znaczenie 
w planowaniu leczenia nowotworów, m.in. kwalifikacji do leczenia poprzedzającego operację, do leczenia endoskopowego, 
a także w dyskwalifikacji z leczenia chirurgicznego. Możliwość wykonania biopsji zmian ogniskowych znacznie zwiększa skuteczność diagnostyki. Kolejnymi wskazaniami do ultrasonografii endoskopowej są zmiany podśluzówkowe przewodu pokarmowego i kamica dróg żółciowych.

Ocenie w ultrasonografii endoskopowej mogą podlegać także takie struktury, jak narządy znajdujące się w śródpiersiu tylnym (guzy, węzły chłonne, naczynia krwionośne), pęcherzyk żółciowy, wątroba, śledziona, lewe nadnercze i okolice odbytnicy.

Oprócz badań diagnostycznych EUS daje możliwość wykonania zabiegów, m.in.:

 • drenażu torbieli trzustki i okołotrzustkowych zbiorników płynu oraz dróg żółciowych,
 • neurolizy splotu trzewnego (w ramach leczenia bólu u chorych z chorobami trzustki
 • uwypuklenia ściany przewodu pokarmowego
 • różnicowanie impresji z zewnatrz i zmian podśluzówkowych
 • ocena guzów podśluzówkowych z kwalifikacją do ich leczenia
 • nieprawidłowości ściany przewodu pokarmowego: pogrubiałe fałdy, podejrzenie żylaków żołądka i innych zmian naczyniowych, nietypowe zmiany polipowate, podejrzenie zmian npl bez potwierdzenia w badaniu hist.-pat. zarówno górnego jak i dystalnego odcinka przewodu pokarmowego
 • ocena stopnia zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego prze planowanym leczeniem

Lekarze wykonujący badania EUS w Dziale Endoskopii:

dr n. med. - Grzegorz Garbas

lek. med. - Leszek Herjan

Lokalizacja 
Budynek C, I piętro
(plan budynków)


Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Dział Endoskopii sekret. - 197

Piel. Koordynująca - 152

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions