Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:   10 153 755,82 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 092 587,86 PLN

Gmina Starachowice: Koszty projektu ogółem dla Gminy: 6 389 273,17

 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 091 192,30 PLN (80%)
 • Wkład własny Gminy: 1 272 798,08
 • Koszty niekwalifikowalne: 25 282,79

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

 • Koszty projektu ogółem dla Szpitala: 3 764 482,65
 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 982 877,98
 • Wkład własny Szpitala: 745 719,50
 • Koszty niekwalifikowalne: 35 885,17

Cele projektu i planowane efekty: 

Termomodernizacja obiektów miała na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli,  pacjentów i pracowników. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę warunków nauczania w obiektach oświatowych oraz na poprawę jakości świadczenia usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne budynków. Zapewnienie odpowiedniej temp. w obiektach wpływa   na zmniejszenie zachorowań osób korzystających z obiektów, zwłaszcza zimą.
Termomodernizacja zapobiega zatrzymywaniu się w obiektach wilgoci i pojawianiu się pleśni. W wyniku realizacji  przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie  zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego  paliwa gazowego, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2, CO, CO2. Realizacja projektu pozytywnie  wpływa na środowisko naturalne, sektor społeczny i gospodarczy.
Projekt kompleksowo rozwiązuje problem, z jakim borykają się obiekty objęte wsparciem i jest elementem  szerszej inwestycji. Realizacja projektu umożliwia zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych w obiektach.

Produkty projektu:

 • Liczba obiektów objętych termomodernizacją -13;
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją – 32584,24 m2
 • Liczba przebudowanych jednostek  wytwarzania energii cieplnej -1
 • Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych - 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1

Rezultaty projektu:

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych - 1769 MWh/rok.

Okres realizacji: od 21.08.2014 -16 do 31.12.2015

Krótki opis: 

Docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi, budowa instalacji kolektorów słonecznych. Starachowickie placówki oświatowe przeszły generalny remont. Prace prowadzone  były w trzech szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze. Remont był konieczny, bo zły stan techniczny zawyżał koszty utrzymania budynów.
Środki unijne pozwoliły na
 przeprowadzenie termomodernizacji 13 budynków użyteczności publicznej.

W Starachowicach są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6,
Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie 13, Przedszkole Miejskie 14, Przedszkole Miejskie 15.

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze prace wykonywano w budynkach: budynku głównym Szpitala, portierni, budynku administracyjno-technicznym i archiwum, laboratorium prątka gruźlicy i archiwum, kotłowni z prosektorium oraz tzw. budynku garażowym.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów to: 32584,24m2.

Prace w poszczególnych obiektach polegały na:

 • SP1-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa. instalacji solarnej przebudowa  instalacji cwu., wymiana węzła cieplnego, adaptacja kotłowni na wymiennikownię;
 • SP2-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji cwu, co, wymiana kotła gazowego;
 • SP6- docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co., budowa instalacji solarnej i cwu, budowa kotłowni gazowej i instalacji gaz owej wewnętrznej
 • PM6-docieplenie budynku, wymiana stolarki remont instalacji co, cwu;
 • PM13-docieplenie budynku wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji.mechanicznej;
 • M14-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej;
 • PM15-docieplenie budynku., wymiana.stolarki, remont instalacji co, cwu;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: modernizacja kotłowni i wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej, modernizacja  sieci zewnętrznych napowietrznych i podziemnych,  wymiana urządzeń    w pomieszczeniach Szpitala, wymiana pionów i grzejników, wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej do budynku portierni wraz z montażem pieca,  wymianą rur i grzejników, termomodernizacja korytarzy w budynku głównym Szpitala polegająca na montażu  szczelnych sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw  oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

 

Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions