Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

rpo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:   10.153.755,82 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 10.092.587.,86 PLN

Gmina Starachowice: Koszty projektu ogółem dla Gminy: 6.389.273,17

 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5.091.192,30 PLN (80%)
 • Wkład własny Gminy: 1.272.798,08
 • Koszty niekwalifikowalne: 25.282,79

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

 • Koszty projektu ogółem dla Szpitala: 3.764.482,65
 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.982.877,98
 • Wkład własny Szpitala: 745.719,50
 • Koszty niekwalifikowalne: 35.885,17

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Okres realizacji: 21.08.2014 – 31.12.2015

Jednostka realizująca projekt:

Lider: Gmina Starachowice

Partner: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Opis projektu:

Docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi, budowa instalacji kolektorów słonecznych. Starachowickie placówki oświatowe przeszły generalny remont. Prace prowadzone  były w trzech szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze. Remont był konieczny, bo zły stan techniczny zawyżał koszty utrzymania budynów.
Środki unijne pozwoliły na
przeprowadzenie termomodernizacji 13 budynków użyteczności publicznej.

W Starachowicach są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6,
Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie 13, Przedszkole Miejskie 14, Przedszkole Miejskie 15.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze prace wykonywano w budynkach: budynku głównym Szpitala, portierni, budynku administracyjno-technicznym i archiwum, laboratorium prątka gruźlicy i archiwum, kotłowni z prosektorium oraz tzw. budynku garażowym.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów to: 32584,24m2.

Prace w poszczególnych obiektach polegały na:

SP1-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa. instalacji solarnej przebudowa  instalacji cwu., wymiana węzła cieplnego, adaptacja kotłowni na wymiennikownię;

SP2-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji cwu, co, wymiana kotła gazowego;

SP6- docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co., budowa instalacji solarnej
i cwu, budowa kotłowni gazowej i instalacji gaz owej wewnętrznej

PM6-docieplenie budynku, wymiana stolarki remont instalacji co, cwu;

PM13-docieplenie budynku wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji.mechanicznej;

M14-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej;

PM15-docieplenie budynku., wymiana.stolarki, remont instalacji co, cwu;

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: modernizacja kotłowni i wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej, modernizacja  sieci zewnętrznych napowietrznych i podziemnych,  wymiana urządzeń    w pomieszczeniach Szpitala, wymiana pionów i grzejników, wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej do budynku portierni wraz z montażem pieca,  wymianą rur i grzejników, termomodernizacja korytarzy w budynku głównym Szpitala polegająca na montażu  szczelnych sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw  oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

 Cele projektu:

Termomodernizacja obiektów miała na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli,  pacjentów i pracowników. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę warunków nauczania w obiektach oświatowych oraz na poprawę jakości świadczenia usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne budynków. Zapewnienie odpowiedniej temp. w obiektach wpływa   na zmniejszenie zachorowań osób korzystających z obiektów, zwłaszcza zimą.
Termomodernizacja zapobiega zatrzymywaniu się w obiektach wilgoci i pojawianiu się pleśni. W wyniku realizacji  przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie  zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego  paliwa gazowego, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2, CO, CO2. Realizacja projektu pozytywnie  wpływa na środowisko naturalne, sektor społeczny i gospodarczy.
Projekt kompleksowo rozwiązuje problem, z jakim borykają się obiekty objęte wsparciem i jest elementem  szerszej inwestycji. Realizacja projektu umożliwia zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych w obiektach.

Produkty projektu:

 • Liczba obiektów objętych termomodernizacją -13;
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją – 32584,24 m2
 • Liczba przebudowanych jednostek  wytwarzania energii cieplnej -1
 • Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych - 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1

 

Rezultaty projektu:

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych - 1769 MWh/rok.

     

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.