Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka

Informujemy, że wstrzymano do odwołania realizację projektu
"Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka".
Unia_eurojeska_EFS.jpg

Regionalny Program Zdrowotny "Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świetokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka"

Realizatorem Projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Badania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi 2 439 571,60 zł)                   

INFORMACJE DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

W latach 2018-2021 na terenie województwa świętokrzyskiego będzie realizowany Program Zdrowotny - Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka-w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Realizatorem Programu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Rafała w Czerwonej Górze.

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności zachorowania na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego głównie poprzez aktywne poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy.

Zapadalność na gruźlicę w województwie świętokrzyskim należy do najwyższych w kraju ( 2016r- 23 na 100tys. mieszkańców- 2-gie miejsce w Polsce). Poprawa sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie powinna być zatem sprawą priorytetową.

Do programu zostaną wdrożone następujące grupy pacjentów:

 1. Osoby z kontaktu z chorym prątkującym narażone na zachorowanie po zakażeniu
 2. Osoby o niskim standardzie socjalno – ekonomicznym, korzystające z pomocy społecznej na zasadach kontraktu społecznego       (bezrobotni, niepełnosprawni, obciążeni długotrwałą chorobą, uzależnieni od alkoholu i innych środków odurzających)
 3. Osoby dializowane
 4. Chorzy na pylicę płuc

W ramach programu wykorzystywane będą badania ankietowe mające na celu wyodrębnienie grupy osób o największym ryzyku zachorowania. Natomiast osoby z kontaktu z chorym na gruźlicę (domownicy, osoby z bezpośredniego otoczenia) są automatycznie zakwalifikowane do Programu i przeprowadzenia badań. Realizacja programu będzie odbywać w wyznaczonych Poradniach POZ i Poradniach Pulmonologicznych i rozpocznie się w sierpniu 2018r.

Osoby zakwalifikowane do programu będą miały wykonane badania mające na celu ustalenie stopnia zagrożenia rozwojem choroby.

Należą do nich:

 1. test IGRA – badanie krwi wykazujące zakażenie prątkiem gruźlicy
 2. badanie Rtg klatki piersiowej
 3. Badanie bakteriologiczne plwociny

                Przed przystąpieniem do realizacji programu, od lipca 2018r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, POZ, pracowników Stacji Dializ (pielęgniarki, lekarze, pracownicy socjalni). Podczas szkoleń zostaną omówione zasady realizacji programu na poszczególnych etapach oraz będą dostarczone niezbędne formularze i dokumenty.

                Dodatkowe informacje o szkoleniach ( terminy, program ) otrzymają jednostki biorące udział w programie, zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze www.czerwonagora.pl  oraz pod numerem telefonu 601 090 766

profilaktyka grulicy loga

 

           W latach 2018 – 2021 na terenie Województwa Świętokrzyskiego zostanie wdrożony Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka"   Ośrodkiem realizującym Program jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze. ( Badania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności zachorowania na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego głównie poprzez aktywne poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy Osoby zakwalifikowane do programu będą miały wykonane bezpłatnie badania mające na celu ustalenie stopnia zagrożenia rozwojem choroby.

Realizacja programu będzie odbywać w wyznaczonych Poradniach POZ i Poradniach Pulmonologicznych i rozpocznie się w sierpniu 2018r. Listy placówek , które biorą udział w Programie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

Program adresowany jest do osób dorosłych pracujących lub biernych zawodowo, w tym
w szczególności osób powyżej 50 roku życia, które:

-   miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,

-   mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby  niepełnosprawne, dializowane, obciążone długotrwałą chorobą min. pylicą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Najczęściej występującymi objawami gruźlicy są: kaszel ,osłabienie, utrata masy ciała, gorączka nocne poty , krwioplucie , kaszel.

Wczesne wykrycie choroby gwarantuje trwałe wyleczenie. Niekiedy choroba przebiega bezobjawowo, a jej rozpoznanie jest możliwe dzięki specjalistycznym badaniom. Nie leczona gruźlica powoduje ciężkie powikłania.

Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi.

Jeżeli podejrzewasz, że możesz być chory na gruźlicę- zgłoś się koniecznie na badania!!!

profilaktyka grulicy loga


Pliki do pobrania dla Lekarzy i Pielęgniarek:

Dodatkowe dokumenty do pobrania :

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions