Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego

 

Fizjoterapia- 3-tygodniowy program bez kolejki
(w warunkach ambulatoryjnych)

Zabiegi, ćwiczenia, masaże, pomoc psychologa i edukacja zdrowotna

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

„ KOMPLEKSOWA REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W RAMACH PROFILAKTYKI WTÓRNEJ U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CIERPIĄCYCH NA PRZEWLEKŁE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO” 

 

Projekt opiewa na kwotę ogółem 1 005 326,40 PLN w tym dofinansowanie wynosi 904 804,40 PLN, udział własny 100 522,00 PLN

Programem objętych zostanie 540 pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc w wieku aktywności zawodowej.

 

Celem programu jest: zwiększenie sprawności oraz świadomości znaczenia aktywności fizycznej i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego oraz pomoc w szybkim powrocie na rynek pracy.

 

Dla jakich pacjentów jest ten program?                                                                                                                            

Dla każdego pacjenta z przewlekłym schorzeniem układu oddechowego, w tym pacjentów przed i po zabiegach torakochirurgicznych, w wieku aktywności zawodowej (18-65 r.ż), zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Kto Cię może skierować na rehabilitację?

Każdy lekarz, który stwierdził u swojego pacjenta jedną z przewlekłych chorób układu oddechowego może wypisać skierowanie na fizjoterapię w ramach programu. Skierowanie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres pacjenta,
 • rozpoznanie główne w języku polskim wraz z kodem ICD-10 
 • wszystkie schorzenia współistniejące,
 • pieczątkę placówki oraz pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie.

 

Poniżej wzór skierowania do pobrania:

Skierowanie

  

Gdzie możesz przyjść na rehabilitację?

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Dział Rehabilitacji Medycznej Budynek D, III piętro.

 

Jeśli chorujesz lub chorowałeś/aś na choroby układu oddechowego, jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego KOMPLEKSOWA REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA jest skierowana do Ciebie.

 

Od kiedy można zacząć rehabilitację?

 Zapisy ruszają już od początku maja 2019 a skorzystanie z rehabilitacji pulmonologicznej będzie możliwe od połowy maja 2019 roku. 

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację, z możliwością wsparcia psychologicznego.

Zadbaj o swoją sprawność fizyczną i zdrowie, to od tego zależy jakość Twojego życia.

 

Do programów rehabilitacji pulmonologicznej należy przede wszystkim kwalifikować pacjentów z następującymi chorobami płuc:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 • po zapaleniu płuc,
 • gruźlica,
 • rozedma,
 • przewlekłe zapalenie zatok przynosowych,
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • przewlekłe choroby opłucnej,
 • zespół sercowo – płucny oraz choroby krążenia płucnego, włączając zatorowość płucną,
 • nadciśnienie płucne i serce płucne,
 • mukowiscydoza,
 • rozstrzeniami oskrzeli,
 • astma oskrzelowa,
 • śródmiąższowe choroby płuc (pylice, zwłóknienia, sarkoidoza),
 • nowotwory płuc
 • obturacyjny bezdech senny,
 • przed i po zabiegach torakochirurgicznych.

 

Czym jest rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja pulmonologiczna to kompleksowe, wielospecjalistyczne działanie, które połączone z indywidualnym planem leczenia zmniejsza zaburzenia chorobowe,

poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny, stan funkcjonalny i sytuację społeczną oraz jakość życia osoby z chorobą zaburzającą czynność układu oddechowego.

 

Geneza, założenia i cele rehabilitacji pulmonologicznej

Rehabilitacja pulmonologiczna wywodzi się z tradycji stosowania gimnastyki oddechowej, zalecanej już od końcowych dziesięcioleci XIX wieku, oraz z rozwijanych od lat

30. XX wieku zabiegów fizjoterapii klatki piersiowej (ćwiczenia oddechowe, toaleta drzewa oskrzelowego). Od lat 70. XX wieku rehabilitacja pulmonologiczna rozwija się

jako program wielokierunkowego, zespołowego działania, prowadzonego zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnie i w domu pacjenta. Od lat 90. XX wieku

publikowane są usystematyzowane zalecenia dotyczące zasad i metod stosowania rehabilitacji pulmonologicznej.

W wielu stanach zaburzeń wentylacji płuc, zwłaszcza w przypadkach gromadzenia się wydzieliny w oskrzelach (w przewlekłych stanach zapalnych oskrzeli, mukowiscydozie,

rozstrzeniach, stanach pooperacyjnych), zabiegi fizykalne mogą skutecznie uzupełniać leczenie farmakologiczne oraz przyczyniać się do zapobiegania zaostrzeniom przewlekłego stanu zapalnego lub powikłaniom pooperacyjnym.

Chorzy z przewlekłymi postępującymi chorobami płuc doświadczają stopniowego nasilania dolegliwości (takich jak duszność, łatwe męczenie się, osłabienie, uporczywy kaszel),

co skutkuje ograniczeniem aktywności. Mała aktywność fizyczna dodatkowo powoduje osłabienie mięśni, co jeszcze bardziej ogranicza aktywność i możliwości funkcjonalne chorego.

Chory staje się niepełnosprawny, często doświadcza lęku i/lub depresji i wycofuje się z życia społecznego. Jakość jego życia ulega znacznemu pogorszeniu.

 

W razie pytań i wątpliwości kontaktuj się ze swoim lekarzem i/lub fizjoterapeutą.

 

Kontakt z działem rehabilitacji medycznej realizującym program jest możliwy pod numerem telefonu: 

603 508 603 lub +48 (41) 34 655 45 do 48 wew. 172, 204

 

Podjęte działania mają na względzie poszanowanie godności ludzkiej oraz zasad niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz niepełnosprawność. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Strona wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików Cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, NIP:       959-12-89-964, Regon: 000296213, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Wiesław Loch, tel.: 41 365 55 45 wew. 211, e-mail: w.loch@czerwonagora.pl
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w celu zachowania ciągłości korespondencji drogą elektroniczną z osobami

   nawiązującymi kontakt mailowy z administratorem danych (Szpitalem) pod adresem

   czerwonagora@czerwonagora.pl

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

Witryna www.czerwonagora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa 
 i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.

Joomla Extensions