SEKCJA DS. OSOBOWYCH

Profil komórki

Do zadań Sekcji ds. Osobowych należy:

 • prowadzenie właściwej polityki doboru i wykorzystania personelu zatrudnionego w Szpitalu w ramach stosunku pracy;
 • kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie objętym przepisami prawa pracy;
 • współpraca z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi oraz innymi  organizacjami pracowniczymi;
 • współtworzenie i nadzór nad przestrzeganiem regulaminów prawa pracy na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy;
 • analizowanie stanu zatrudnienia;
 • kontrola i nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy w komórkach organizacyjnych Szpitala;
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służby pracowniczej;
 • współdziałanie z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej ds. zatrudnienia w przypadkach uregulowanych przepisami;
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • współpraca z powiatowymi i wojewódzkimi Urzędami Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami działającymi
  w zakresie uprawnień pracowniczych; 
 • prowadzenie statystyki publicznej dla upoważnionych podmiotów w zakresie właściwym dla spraw kadrowych;
 • prowadzenia spraw związanych z kształceniem zawodowym pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży specjalizacyjnych i podyplomowych przez personel medyczny Szpitala oraz praktyk zawodowych odbywanych na podstawie umów.

W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Sekcja ds. Osobowych

współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi ZOZ.

Lokalizacja

Budynek D, II piętro 

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Koordynator Sekcji
ds. osobowych - 230

Sekcja ds. osobowych - 123

Pracownicy Sekcji ds. Osobowych

 Koordynator Sekcji ds. osobowych

 mgr Katarzyna Resztak

 Referent ds. osobowych

 mgr Karolina Drozdek-Starz

 Referent ds. osobowych

 mgr Justyna Zielińska

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.