STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej wykonuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów w sprawie obrony cywilnej.

Funkcja komórki:
Znajomość aktów prawnych dotyczących obronności i obrony cywilnej oraz bieżące wprowadzenie ich w życie w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych, współdziałających oraz poleceń i ustaleń Dyrektora.

W zakresie spraw obronnych:
1. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji planistycznej przewidzianej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny tj:
1.1. planu przygotowań Szpitala na potrzeby obronne oraz uzgadnianie go z Pionem Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
1.2. dokumentacji stałego dyżuru.
2. Współpraca z Sekcją ds. Osobowych w zakresie typowania pracowników przewidzianych do reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
3. Organizowanie szkolenia obronnego dla kadry i personelu medycznego biorących udział w opracowywaniu planu przygotowań obronnych szpitala oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne.
4. Organizowanie szkoleń obsad stałego dyżuru w Szpitalu.
5. Zapewnienie właściwego opracowywania, ewidencjonowania, przechowywania, obiegu i archiwizacji dokumentacji o charakterze planistyczno –obronnym.
6. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw obronnych i wykonywanie innych prac w tym zakresie.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:
1. Organizowanie, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego, ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
2. Przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
3. Klasyfikowanie i udostępnianie informacji niejawnych, o których mowa wyżej, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Prowadzenie wykazu stanowisk oraz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych.
5. Informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego,o potrzebach przeszkoleń pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych.
6. Występowanie do Dyrektora Szpitala z wnioskiem o wydanie upoważnień dla pracowników zajmujących stanowiska wymagające dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

W zakresie obrony cywilnej (OC):
1. Przygotowanie dokumentacji prowadzenia szkolenia oraz nadzór nad działaniami podejmowanymi
w Szpitalu w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej.
2. Przygotowanie dokumentacji, prowadzenie szkolenia i organizacja przedsięwzięć w celu sprawnego działania systemu powszechnego ostrzegania ludności.
3. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad przechowywaniem sprzętu Obrony Cywilnej.
4. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw Obrony Cywilnej , wykonywanie innych prac w tym zakresie.
5.Nadzór nad konserwacją sprzętu obrony cywilnej, który znajduje się na stanie jednostki.

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej - Jan Zemsta

Lokalizacja

Budynek C, III piętro 

(plan budynków)


  Dane kontaktowe

Szpital:

+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

numer wewnętrzny - 201

Zapraszamy do kontaktu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała w Czerwonej Górze

41 34-655-45 do 48

41 346 55 67

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

czerwonagora@czerwonagora.pl

pacjent.png
bebo.png
rss.png
myspace.png

Ten serwis używa cookies.

. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.