STOP WIRUSOWI

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

szczepimysie

Szczepimy się

Ogólnopolski program szczepień
#Szczepimysię

Ruszył Narodowy Program Szczepień

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!

Chroń siebie i innych


Przestrzegaj kilku prostych zasad


Myj często ręce

Często myj ręce a następnie je zdezynfekuj.

Zachowaj dystans 

Zachowuj dystans w zatłoczonych miejscach

Zakrywaj usta i nos

Zakładaj maseczkę zakrywając usta i nos

Stop wirusowi

O projekcie

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Zapobieganie rozprzestrzeniania się
COVID-19 w Województwie Świętokrzyskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem.