Nabór Pielęgniarek

logo na niebieskim tle na którym znajduja sie dwie osoby ubrana na biało oraz tekstem koloru białego Oferta Pracy

Nabór Pielęgniarek

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki. 

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa). Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, kserokopie dyplomu, aktualnego prawa wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Miejsce składania dokumentów:

Kandydaci posiadający stosowne kwalifikacje proszeni są o składanie dokumentów osobiście
w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra10, 26-060 Chęciny lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Umowa zostanie zawarta w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Nabór Pielęgniarek
Przewiń na górę
Skip to content