Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kierownik oddziału ubrany w czarna odzież ochronną medyczną

Jacek Lech

Kierownik

ikona sylwetka kobiety lekarza w tle koloru niebieskiego

Agnieszka Janowska

Z-ca Kierownika

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Paulina Stróżyk

Piel. Koordynująca

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Ewelina Nowak

Z-ca Piel. Koordynującej

Działalność OAiIT obejmuje:

Oddział Intensywnej Terapii – opiekę i terapię pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia.

Blok Operacyjny Znieczulenie pacjentów poddawanych operacjom, badaniom diagnostycznym.

Poradnia Leczenia Bólu – Leczenie bólu przewlekłego (nowotworowego, neuropatycznego, ośrodkowego
i inne).

Kadra medyczna:

Kadrę medyczną OAiIT stanowi zespół  składający się  17  lekarzy  i  40 pielęgniarek, stale podnoszący swoje umiejętności, kompetentny i życzliwy pacjentom i ich rodzinom. W grupie lekarzy 12 osób posiada tytuł specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, a 4 rezydentów jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.  Wśród pielęgniarek 21 pielęgniarek posiada  tytuł  specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W pozostałej grupie 7 osób ukończyło  kurs kwalifikacyjny a 12 najmłodszych stażem  pielęgniarek jest w okresie szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii posiada:

  • 8 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy respiratory, stacje monitorujące parametry życiowe, aparaturę do pomiarów hemodynamiki układu krążenia oraz pompy infuzyjne do podaży leków zapewniając pacjentom wielodyscyplinarną opiekę.
  • aparat do ciągłych technik nerkozastępczych,
  • mobilny aparat rentgenowski z ramieniem C,
  • aparat do USG – do wykorzystania w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów, z możliwością ograniczenia konieczności przemieszczania pacjentów w ciężkim stanie poza oddział.
  • każde stanowisko posiada awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną i dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Oddział umożliwia odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach 1600 – 1800

Działalność z zakresu anestezjologii jest prowadzona na nowoczesnym Bloku Operacyjnym posiadającym:

  • 6 sal operacyjnych wyposażonych w nowoczesne aparaty do znieczulenia
  • Salę Wybudzeń, która umożliwia prowadzenie właściwego nadzoru nad pacjentami w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia operowanym pacjentom adekwatne leczenie przeciwbólowe.

Praca personelu anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym obejmuje:

1.Wykonywanie szerokiego wachlarza znieczuleń w zależności od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju
i rozległości operacji oraz, w miarę możliwości, uwzględniając wybór techniki znieczulenia przez pacjenta.
2.Wykonywane znieczulenia obejmują różne warianty znieczulenia ogólnego, znieczulenie przewodowe centralne (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, CSE) oraz obwodowe (przykręgowe, blokady splotów nerwowych i nerwów obwodowych) prowadzone pod kontrolą USG i stymulatora nerwów, co zwiększa ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Szpital posiada status Szpitala Bez Bólu.

Lekarze OAiIT prowadzą działania zapobiegawcze i zwalczające ból – zarówno pooperacyjny, jak również przewlekły.

Poradnia Leczenia Bólu:
Anestezjolodzy pracujący w WSS im św. Rafała prowadzą Poradnię Leczenia Bólu, w której do leczenia przewlekłych zespołów bólowych (ból nowotworowy, neuropatyczny, fantomowy, ośrodkowy i in.) wykorzystywane są różne metody:

  • farmakoterapia,
  • techniki inwazyjne – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Pacjenci korzystający ze świadczeń udzielanych przez kadrę OAiIT WSS mogą liczyć na kompetentną, wysokospecjalistyczną opiekę z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej i technik anestezjologicznych zwiększających zarówno jakość świadczonych usług jak i bezpieczeństwo oraz życzliwą atmosferę.

Dodatkowo:

Lekarze i pielęgniarki OAiIT prowadzą akcje reanimacyjne na terenie szpitala stosując procedury uwzględniające aktualne wytyczne towarzystw medycznych. Personel OAiIT współpracuje z Ośrodkiem Wentylacji Domowej, uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do programu przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz obejmuje opiekę nad włączonymi do tego programu osobami.

Lokalizacja Budynek E, III piętro

Numery bezpośrednie:
Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Tel. komórkowy: 601 968 625
Kierownik Oddziału – 244 
Gabinet Lekarski – 205
Piel. Koordynująca – 228
Dyżurka pielęgniarek – 239
Sekretariat – 244

Czy wiesz, że szpital posiada Poradnię Leczenia Bólu

cztery ręce podczas uscisku na białym tle
Przewiń na górę
Skip to content