Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Profil komórki

Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:

 •  wspieranie Dyrektora w realizacji i komunikacji polityki jakości firmy,
 • koordynowanie ustalania celów jakości, opracowanie i uaktualnianie planu zarządzania jakością
  w uzgodnieniu z Dyrekcją,
 • organizowanie pracy Zespołu Auditorów Wewnętrznych oraz udział w pracach innych zespołów  problemowych działających w WSS.
 • opracowywanie harmonogramów auditów wewnętrznych i nadzór nad ich realizacją.
 •  przeprowadzanie audytów wewnętrznych i testów dotyczących wymagań jakościowych  przyjętych normami i polityką jakości firmy.
 •  wydawanie zaleceń w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych wynikających
  z przeprowadzonych auditów.
 • decydowanie o sposobach i metodach pomiaru wskaźników jakościowych.
 • organizacja szkoleń Dyrekcji w zakresie zarządzania jakością,
 • opracowywanie raportów, dotyczących skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • współpraca z innymi komórkami WSS przy opracowaniu procedur, instrukcji, zarządzeń dotyczących zapewnieniu jakości,
 • doradzanie w zakresie doskonalenia zarządzania,
 • utrzymanie kontaktów z instytucjami normalizacyjnymi i certyfikującymi w sprawach dotyczących systemu jakości,
 • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z przyjętymi normami,
 • nadzorowanie procesu certyfikacjii systemu zarządzania jakością,
 • pomoc innym kierownikom komórek organizacyjnych firmy w ustanowieniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością w ich obszarze odpowiedzialności menadżerskiej,
 •  utrzymanie przyznanych certyfikatów systemów zarządzania jakością, rozszerzanie ich przedmiotu lub zestawu spełnianych wymagań.
 • bezpośredni nadzór nad dokumentami i zapisami systemowymi obowiązującymi w Szpitalu
 • wprowadzanie zmian do dokumentów systemowych
 • organizacja i nadzór nad badaniami satysfakcji pacjenta i personelu
 • organizacja i okresowe przeprowadzanie badań satysfakcji pacjentów i personelu
 • utrzymanie i doskonalenie systemu rejestracji i przeprowadzania analiz dotyczących zdarzeń niepożądanych występujących w zakładzie
 • nadzorowanie realizacji obowiązujących standardów i procedur

  W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi WSS. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podlega służbowo bezpośrednio Dyrektorowi WSS.

 

 

Lokalizacja Budynek D, II piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – wew. 173

e-mail: dj@czerwonagora.pl

Polityka jakości

Przewiń na górę
Skip to content