Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

Budynek A – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek C – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek D – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek E – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek E1 – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek WPS Kielce ul. Jagielońska 72

Przewiń na górę
Skip to content