Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz 1792) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, iż wykonuje działalność związaną  z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej. Prowadzona przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

  1. Obszary stosowania promieniowania jonizującego

– pracownie diagnostyczne – Działu Diagnostyki Obrazowe

–  pracownie radiologii zabiegowej –  Blok Operacyjny

– pracownia diagnostyczna – Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób poddawanych badaniom i zabiegom z wykorzystaniem promieniowania, jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez:

–  stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz parawanów ochronnych z materiałów o odpowiednim równoważniku ołowiu;

– regularne prowadzenie: okresowych testów kontroli jakości aparatów rtg oraz okresowych przeglądów serwisowych;

– Wszystkie   pracownie   rentgenowskie   Szpitala,   sale   Bloku Operacyjnego wykonane zgodnie  z   projektem   i   obliczeniem   osłon   stałych   zatwierdzonym   odpowiednio   przez   Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  1. Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów rtg

Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie rentgenowskiego.    

Przewiń na górę
Skip to content