Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz 1792) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej. Prowadzona przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.
1. Obszary stosowania promieniowania jonizującego
– pracownie diagnostyczne – Działu Diagnostyki Obrazowej
– pracownie radiologii zabiegowej – Blok Operacyjny
2. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób poddawanych badaniom i zabiegom z wykorzystaniem promieniowania, jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez:
– stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz parawanów ochronnych z materiałów o odpowiednim równoważniku ołowiu;
– regularne prowadzenie: okresowych testów kontroli jakości aparatów rtg oraz okresowych przeglądów serwisowych;
– Wszystkie pracownie rentgenowskie Szpitala, sale Bloku Operacyjnego wykonane zgodnie z projektem i obliczeniem osłon stałych zatwierdzonym odpowiednio przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, tak aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv w ciąg roku w przypadku pracowni rentgenowskich. (dawka graniczna dla osób z ogółu ludności 1 mSv w ciągu roku).
3. Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów rtg
Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące.
W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie rentgenowskiego

Przewiń do góry
Skip to content